ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

І Загальні положення

/Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/02.JPG

Колектив вихованців Центру науково-технічної творчості представляє модель дитячого самоврядування, яка сприяє розв’язанню виховних завдань творчого, інтелектуального, духовного, фізичного та в цілому гармонійного розвитку учнівської молоді, і найголовніше – набуття ними суспільно-громадського досвіду та соціального становлення особистості.

Модель дитячого самоврядування в ЦНТТ покликана плекати у вихованців закладу організаційні навички, уміння висловлювати та захищати свою точку зору на різні життєві ситуації, розвивати почуття колективізму, соціалізації.

Робота самоврядування вихованців ЦНТТ побудована на об’єднання зусиль гуртківців, педагогів,батьків учнів.

ІІ. Мета Парламенту

Центру науково-технічної творчості

· формування і розвиток соціально активної особистості з почуттям національної гідності і усвідомленою громадянською позицією;

· запровадження здорового способу життя гуртківців;

· розвиток ерудиції, мислення, винахідливості гуртківців;

· формування власної точки зору;

· створення умов для виявлення особистих рис характеру та творчих задатків;

· виховання людини, здатної до саморозвитку та самовдосконалення;

· формування суспільно-громадського досвіду особистості.

/Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/01.JPG

ІІІ. Завдання Парламенту

Центру науково-технічної творчості

· залучити гуртківців до активного самоврядування;

· навчити дітей організаторській роботі;

· допомогти вихованцям стати справжніми керманичами Центру;

· об’єднати зусилля для корисних справ.

ІV. Структура Парламенту

Центру науково-технічної творчості

У кожному гуртку Центру з числа гуртківців обирається актив у складі трьох чоловік.

Активи всіх гуртків складають Парламент - дитяче самоврядування ЦНТТ. Парламент є керівним органом вихованців ЦНТТ.

Членом парламенту може бути гуртківець, що досяг віку 10 років, є активним учасником справ ЦНТТ.

Парламентом ЦНТТ обирається Президент Парламенту Центру науково - технічної творчості на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням терміном на 1 навчальний рік.

Президент очолює Парламент, є посередником між Парламентом та керівниками гуртків.

Президент стежить за роботою Парламенту, спрямовує увагу на те, щоб вимоги до виконавців не перевищували їх можливостей; щоб співробітництво між дітьми, педагогами, та батьками будувалося на принципах рівності та взаємоповаги.

Президент:

· знайомить Парламент з напрямками діяльності закладу;

· представляє інтереси вихованців в закладі;

· виносить пропозиції щодо проведення організаційно-масових заходів, пояснює, яку мету має кожен з них;

· узгоджує дії щодо проведення заходів Марафону дитячої творчості «Я – ми – родина – Україна».

Парламентом складається річний загальний план заходів. Активісти, що утворюють Парламент, доносять до відома членів свого гуртка річний план роботи ЦНТТ.

Між членами Парламенту розподіляються обов’язки, обговорюються терміни проведення заходів. Члени парламенту вносять свої пропозиції щодо них, доповнюють сценарії, визначаються з планом підготовки кожного заходу.

За організацію та проведення кожного заходу призначається відповідальний. Відповідальний співпрацює з приводу даного заходу з директором та працівниками ЦНТТ, з батьківською громадою.

Парламент:

· бере участь у педагогічних нарадах для розв’язання проблемних питань;

· вносить пропозиції щодо складання плану організаційно- масових заходів та бере участь у їх розробці та проведенні;

· розробляє умови конкурсів, змагань, виставок;

· допомагає гурткам у проведенні заходів;

· залучається до складу журі;

· враховуючи традиції, потреби ЦНТТ, особливості навчального року, інтереси вихованців, вікові особливості вихованців, Парламент складає річний план роботи Парламенту ЦНТТ.

Актив гуртка:

· виявляє порушників дисципліни та запобігає порушенням;

· проводить соціологічні дослідження;

· здійснює художнє оформлення приміщень Центру перед проведенням свят та масових заходів;

· організує та керує акціями «Збережи ялинку!», «Майбутнє лісу – в твоїх руках!», «Листівка для ветерана» та інші ;

· збирає матеріали для музейного куточка ЦНТТ;

· готує традиційні свята, ярмарки, майстерні під час міських масових заходів та походи гуртківців ЦНТТ;

· допомагає в організації та бере учать у відкритих міських заходах;

· бере участь у озелененні території, прилеглої до ЦНТТ;

· інформує гуртківців про події Центру,

· стежить за відвіданням вихованцями гуртків,

· стежить за станом та наявністю матеріалів та інструментів, організує їх ремонт та поповнення,

· підтримує порядок та гігієну у кабінеті.

ЗАКОН

«Про Парламент Центру науково-технічної творчості»

Стаття 1. Парламент ЦНТТ є виборним органом дитячого самоврядування Центру науково-технічної творчості.

Стаття 2. Склад Парламенту ЦНТТ – від 18 до 24 осіб, які обираються з числа активу всіх гуртків строком на 1 рік шляхом відкритого голосування.

Членом Парламенту може бути гуртківець, що досяг віку 10 років, є активним учасником справ ЦНТТ.

Стаття 3. Чергові вибори членів Парламенту відбуваються в останній тиждень вересня кожного року.

Стаття 4. Члени Парламенту мають право вільного висловлювання.

Стаття 5. Повноваження членів Парламенту припиняються одночасно з припиненням повноважень парламенту.

Стаття 6. Повноваження членів Парламенту можуть бути припинені у разі: а) складення повноважень за особистою заявою; б) переходу до іншого позашкільного закладу; в) відкликання гуртком свого представника із складу Парламенту; г) закінчення навчання в ЦНТТ; д) за рішенням Парламенту ЦНТТ.

Стаття 7. Парламент Центру працює на засіданнях.

Стаття 8. Засідання Парламенту проходять відкрито.

Стаття 9. Участь у роботі Парламенту його члени приймають у вільний від навчання час. Засідання Парламенту проводяться першої суботи кожного місяця. Також Парламент може збиратись позачергово для вирішення поточних питань.

Стаття 10. Повноваження Парламенту ЦНТТ:

· прийняття рішень з найважливіших питань внутрішнього життя ЦНТТ у межах своєї компетенції;

· внесення пропозицій адміністрації Центру, педагогічній раді з питань навчання та дозвілля;

· участь у складанні річного плану ЦНТТ;

· координація роботи гуртків, доведення до гуртківців завдань Парламенту;

· піклування про молодших, допомога ветеранам, одиноким, акції матеріальної допомоги дітям, участь у благоустрої території Центру;

· контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля гуртківців;

· організація пошукової роботи, екскурсій, змагань, виставок, іншої масової роботи;

· контроль за відвідуванням занять;

· контроль за порядком у Центрі та на прилеглій території Центру.

Стаття 11. Член Парламенту може звернутись із запитом до педагогічної ради. Педагогічна рада зобов'язана повідомити про результати розгляду запиту.

Стаття 12. Президент організовує засідання Парламенту та проводить їх підготовку.

Стаття 13. Президент Парламенту ЦНТТ може достроково припинити повноваження Парламенту у разі незібрання на засідання.

Стаття 14. Парламент може виносити на розгляд питання, що турбують гуртківців Центру.

ЗАКОН

«Про повноваження і порядок діяльності Президента Парламенту Центру науково-технічної творчості»

/Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/03.JPG

Стаття 1. Президент Парламенту Центру науково-технічної творчості обирається Парламентом ЦНТТ на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням терміном на 1 навчальний рік.

Стаття 2. Президентом Парламенту Центру науково-технічної творчості може бути гуртківець ЦНТТ, якому виповнилося 14 років, який відвідує ЦНТТ не менше 2 – х років. Одна й та сама особа не може бути обрана президентом більше двох термінів поспіль

Стаття 3. Президент Парламенту ЦНТТ є його Главою та виступає від його імені.

Стаття 3. Президент Парламенту Центру науково-технічної творчості є гарантом додержання прав і свобод гуртківців ЦНТТ.

Стаття 4. Чергові вибори Президента здійснюються в останню суботу вересня, одночасно з обраням нового складу Парламенту.

Стаття 5. Повноваження Президента починаються з моменту складання присяги, але не пізніше, ніж через 7 днів після оголошення результатів виборів. Приведення Президента до присяги здійснює директор ЦНТТ.

Стаття 6. Президент дитячого самоврядування ЦНТТ:

· бере участь у складанні річного плану роботи ЦНТТ;

· приймає рішення, які стосуються масових заходів ЦНТТ;

· представляє дитяче самоврядування ЦНТТ в відносинах з іншими

органами учнівського самоврядування, адміністрацією ЦНТТ, органами місцевого самоврядування;

· відповідає за виховну роботу з гуртківцями першого року навчання;

· здає звіти директору ЦНТТ за роботу, проведену за місяць.

ЗАКОН

«Про права i обов’язки гуртківців Центру науково-технічної творчості"

/Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/04.JPG

Кожен, хто є гуртківцем Центру науково-технічної творчості,

має право:

- діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку,

не ображаючи при цьому гiдностi i свободи інших;

- подати свою пропозицію, вимогу президенту Парламенту ЦНТТ або в Парламент ЦНТТ;

- висувати кандидатуру, а також самовисуватися i бути обраним в актив гуртка;

- брати участь в будь-яких сферах гурткового життя, iнiцiювати будь-які форми цього життя (свята, змагання, конкурси, вікторини, походи, виставки, турніри, i т.i.);

- обирати профіль навчання, гурток;

/Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/05.JPG- ставити питання про перебування в Центрі вихованця гуртка, якщо той своїми діями порушує закони Центру;

- не з’явитися на заняття тільки за домовленістю з керівником гуртка i за згодою батьків в встановленому порядку.

Кожен гуртківець Центру науково- технічної творчості зобов’язаний:

- виконувати вимоги керівника гуртка під час занять;

- дотримуватись норм та законів ЦНТТ;

- виявляти повагу та чемність по відношенню до інших вихованців ЦНТТ, їх батьків, працівників ЦНТТ;

- дотримуватись розкладу та режиму роботи свого гуртка;

- чітко дотримуватися «Правил гуртківців ЦНТТ».

Кiлькiсть переглядiв: 418

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.