УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО - ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Звіт закладу позашкільної освіти

за 2020-2021 навчальний рік

1. Повна назва навчального закладу

Міський центр науково - технічної творчості

2. Юридична адреса , телефон/факс, e-mail

вул. О.Кошового,4, м. Марганець, Дніпропетровська область, 53400

тел. 5-25-63, е-mail: tsnttmarganets1@gmail.com

3. Адреса сайту закладу, директора закладу (сайт, блог)

АдресасайтуЗПО ПІБ директора Адреса сайту Адреса блогу
http://cntt-marganets.edukit.dp.ua Морозова Мар’янаОлександрівна - http://mrzmarjanamarganetsmalenkiradocti.blogspot.com/

4. Науково-методична проблема закладу, основні завдання

Науково - методична проблема закладу- «Вдосконалення системи роботи педагогічного колективу зі становлення креативної освіти вихованців засобами позашкільної освіти».

Основні завдання:

- Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду педагогів закладу;

- Активізація співпраці з дитячими і молодіжними громадськими організаціями як центрами самореалізації особистості;

- Здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової

роботи;

- Розвиток та впровадження інформаційних технологій;

- Корегування системи внутрішнього контролю;

- Впровадження інноваційних форми організації освітнього процесу;

- Здійснення заходів щодо зростання рівня самоосвітньої діяльності педагогічних працівників.

5. Проблема,над якою працює керівник гуртка особисто

ПІБ Напрям роботи Проблема, тема
Береда Олег Сергійович керівник гуртка ПТМ, гуртка космічного макетування та моделювання «Впровадження аерокосмічної освіти учнівської молоді як складової креативної освіти особистості»
Головко Олександр Миколайович Керівниксудно- модельного гуртка за сумісництвом «Система розвитку творчого мислення вихованців молодшого шкільного віку»
Єщенко Ірина Федорівна керівник гуртка «Світ фото» за сумісництвом «Медіаосвіта вихованців як чинник їх соціалізації в суспільстві»
Козаченко Світлана Леонідівна керівник гуртка «Основи видавничих технологій» за сумісництвом «Допрофесійне навчання в гуртках технічної творчості - етап ранньої профілізації учнівської молоді»
Мамонтова Наталія Володимирівна керівник гуртка «Основи комп’ютерноїграфіки та анімації» за сумісництвом «Вдосконалення інформаційно- комунікативної культури вихованців»
Морозова Мар’янаОлександрівна керівник гуртка виготовлення сувенірів «Організація громадянсько-патріотичного виховання учнів засобами технічної творчості»
Рахвалова Ірина Робертівна керівник гуртка ПТМ, гуртка «Світ фото» «Пошук і підтримка обдарованих вихованців засобами позашкільної освіти в умовах соціалізації особистості»
Серебряков Михайло Вадимович керівник авіамодельного гуртка, гурткаісторико- стендового технічного моделювання «Система організаційно- масової роботи закладу позашкільної освіти як важлива складова становлення виховної роботи»

6. Проведено педради з питань

- вересень – Аналіз роботи за 2017-2018н.р. та завдання на 2018- 2019 н.р.

- грудень – «Формування іміджу освітнього закладу- форма колективної співпраці.» (доповідач Морозова М.О.);

- березень – «Успішність гуртківців - якість роботи керівника гуртка» (доповідач Морозова М.О.);

- травень – «Профілактика емоційного вигорання педагогів» (доповідач Морозова М.О.).

7. Участь в експериментальній роботі

– всеукраїнський рівень

– обласний рівень

Назва експерименту Рівень Етап Завдання на даному етапі
- - - -

8. Участь в проектах (вказати назву проекту, термін, результат участі):

- міжнародний рівень

- всеукраїнський рівень

- обласний рівень

Назва проекту Рівень Термін Результат участі
Віртуальна аерокосмічна школа обласний з 2012 року Вихованці- слухачі школи, учасники різноманітних заходів
«Інтеграція через діалог» всеукраїнський з 2015 року Залучення вихованців та учнів з родин ВПО до суспільних акцій, конкурсів, заходів

9. Участь педагогічного колективу у науково-методичних виставках,конкурсах(вказати назву тему роботи)

- обласний рівень

№ з/п Назва конкурсу Дата Назва тематичного конкурсу Тема конкурсної роботи Результат участі
1. Обласний конкурс новітніх педагогічних ідей і виховних технологій «Виховуємо патріотів України» Квітень 2019 року Автор Морозова М.О. «Сценарій виховного заходу до Всесвітнього дня авіації та космонавтики для вихованців дошкільного та молодшого шкільного віку «Ми у Всесвіті» грамота переможця- (ІІ місце)
Автор Морозова М.О. «Сценарій міської науково – технічної спартакіади до Дня вшанування воїнів на території інших держав» диплом І ступеню
Автор Рахвалова І.Р. «Сценарій виховного заходу для молодших школярів «Юні мореплавці» диплом ІІІ ступеню
2. Обласний конкурс на кращу методичну розробку з науково - технічної творчості серед педагогів закладів позашкільної освіти Лютий 2019 року Автор Морозова М.О. «Методичні рекомендації для заступників директорів, методистів закладів позашкільної освіти з питання організації науково-методичного забезпечення професійного становлення молодого педагога» ІІ місце
Автор Єщенко І.Ф. Методичний посібник «Етапи створення буктрейлера» Учасник
Автор Серебряков М.В. «Методичні рекомендації по виготовленню моделі літака на гумовому амортизаторі «Яструбок». ІІ місце
3. Перший фестиваль педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини «EDU_FEST Dnipro-2019» Березень 2019 року Конкурс педагогічних інновацій (Інновації у сфері позашкільної освіти) Автор Морозова М.О. Освітній проект «Програма допро-фесійної та профе-сійноїпідготовки учнівської молоді в закладі позашкільної освіти» Диплом учасника
Рахвалова І.Р. «Методичні рекомендації для педагогічних пра-цівників закладів позашкільної освіти щодо роботи з обд-рованими дітьми» Диплом ІІІ ступеню
Козаченко С.Л. «Методична розробка навчальних занять технічних гуртків «Математичні казки» Диплом ІІ ступеню

- міжнародний рівень

№ з/п Назва конкурсу Дата Назва тематичного конкурсу Тема конкурсної роботи Результат участі
1. XIМіжнароднийпедагогічний фестивальпедагогічнихінновацій Червень 2019 року Інновації у сфері позашкільної освіти) Автор Морозова М.О. «Імідж закладу позашкільної освіти»

- всеукраїнський рівень

№ з/п Назва конкурсу Дата Назва тематичного конкурсу Тема конкурсної роботи Результат участі
1. І етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти Травень 2019 року Навчальна література за науково- технічним профілем Автор Морозова М.О. «Організація музею в закладі позашкільної освіти»

10. Результативність участі вихованців закладу в міських, регіональних. обласних, всеукраїнських, міжнародних профільних масових заходах.

Масові заходи Кількість учасників Результативність Наз Назва гуртка/педагог
міські заходи
Міський етап обласного конкурсу творчості юних літераторів, художників, композиторів «Собори наших душ» (номінація «комп’ютерна графіка») 5 учасників І місце- Саман Олена ІІІмісце-КрюковськаВікторія ІІІмісце-КрюковськаВікторія І місце-КігітовАндрій Імісце-КігітовАндрій гурток «Основи комп’ютерної графіки та дизайну» кер. Мамонтова Н.В. гурток «Основи видавничих технологій» кер.Козаченко С.Л.
Міський конкурс «Побутові відходи очима школярів» 5 учасників учасники гурток «Космічне макетування та моделювання»кер. Береда О.С. гурток виготовлення сувенірів кер. МорозоваМ.О.
Міський конкурс дослідних робіт «Мирний космос» 3 учасника І місце-ШорніковаАнастасія І місце- Захарова Олександра ІІІ місце-ВолодькинДаніїл гурток ПТМкер. Рахвалова І.Р. гурток «Космічне макетування та моделювання»кер. Береда О.С.
Міський конкурс комп’ютерної графіки та анімації 5 учасників І місце -Крюковська Вікторія ІІІ місце-Похиленко Марія І місце-Омельчук Аліна І місце -Мокруха Анастасія гурток «Основи видавничих технологій»кер.Козаченко С.Л. гурток «Основи комп’ютерної графіки та дизайну» кер. Мамонтова Н.В.
Міський конкурс комп’ютерного макетування та верстання 8 учасників І та І місця-Хлєбнікова Анастасія І,І, Імісця-Шорнікова Анастасія І та І місця-Кігітов Андрій І місце-колективавторів – КривицькаНаталія, Горб Катерина, Кошкін Максим, Захарова Наталія гурток «Світ фото», кер. Рахвалова І.Р. гурток «Основи видавничих технологій» кер.Козаченко С.Л.
Міський конкурс комп’ютерного малюнка «Комп’ютерна перлинка» 2 учасника учасники гурток «Основи комп’ютерної графіки та дизайну» кер. Мамонтова Н.В..
Міська виставка науково- технічної творчості «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» 8 учасників І місце -Шилін Денис, ЄщенкоМарк І місце-Бевз Дмитро, Петриченко Микита, Сізих Михайло, Гонозов Микита І місце – Макух Софія, Діденко Марія, Гладишева Софія, Паукова Єлизавета І місце – Шорнікова Анастасія І місце- Опанасенко Марія Імісце- Лук’яненкоКирило гурток «Космічне макетування та моделювання»кер. Береда О.С. гурток «Стендове моделювання» кер. Серебряков М.В. гурток виготовлення сувенірів кер. Морозова М. О. гурток ПТМ кер. Рахвалова І.Р. гурток ПТМкер. Головко О.М.
Міська виставка декоративно- вжиткового мистецтва «Знай і люби свій край» 6 учасників І місце-Гладишева Софія, Саман Олена Паукова Ліза гурток виготовлення сувенірів кер. Морозова М. О.
Міський конкурс «Модель майбутнього» 2 учасника І місце-ЄщенкоМарк учасник гурток ПТМ кер. Береда О.М. гурток ПТМкер. Головко О.М.
Міський конкурс «Обдаровані діти- надія Марганця» 3 вихованці ШорніковаАнастасія- «Юний моделіст» КігітовАндрій- «Журналістика» Саман Олена-«Декоративно-вжитковемистецтво» гурток ПТМ кер. Рахвалова І.Р. гурток «Основи видавничих технологій»кер.Козаченко С.Л. гурток виготовлення сувенірів кер. Морозова М. О.
регіональні та обласні заходи
Обласний конкурс з астрономії Віртуальної аерокосмічної школи 6 учасників І місце –Хлєбнікова Анастасія ІІ місце – Крюковська Вікторія ІІ місце -Омельчук Аліна ІІІ місце – Омельчук Аліна ІІІ місце-СпірінВасиль гурток «Світ фото» кер. Рахвалова І.Р. гурток «Основи видавничих технологій кер.Козаченко С.Л. гурток « гурток «Світ фото» кер. Єщенко І.Ф.
Обласний конкурс комп’ютерної графіки та анімації 10 учасників ІІІ місце – Крюковська Вікторія ІІІ місце – Джанабаєв Артем ІІІ місце – Похиленко Марія ІІІ місце – Омельчук Аліна гурток «Основи видавничих технологій» кер. Козаченко С.Л. гурток «Основи комп’ютерної графіки та дизайну» кер. Мамонтова Н.В.
Обласний конкурс комп’ютерного макетування та верстання 7 учасників І місце – Шорнікова Анастасія ІІІ місце – колективавторівКривицькаНаталія, Горб Катерина,Кошкін Максим, Захарова Наталія, гурток «Світ фото» кер. Рахвалова І.Р. гурток «Основи видавничих технологій», кер. Козаченко С.Л.
Обласний творчий конкурс «Собори наших душ» 4 учасники учасники гурток «Основи видавничих технологій», кер. Козаченко С.Л. гурток « гурток «Світ фото» кер. Єщенко І.Ф. гурток «Світ фото» кер. Рахвалова І.Р.
Обласний інтелектуальний конкурс - захист «Модель майбутнього» 2 учасника IІ місце – Лук’яненко Кирило учасник гурток ПТМ кер. Головко О.М. гурток ПТМ кер. Береда О.М.
Регіональні обласні змагання з початково-технічного моделювання 6 учасників учасники гурток ПТМ кер. Рахвалова І.Р. гурток ПТМ кер. Береда О.С.
Обласна виставка історико-музейних стендових моделей 1 учасник переможець-Бевз Дмитро гурток стендового моделювання кер. Серебряков М.В.
Обласні змагання з авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі у приміщенні) 4 учасника ІІ командне місце БевзДмитро- І місце (F-1-R ), ІІ місце (minіstik) гурток авіамоделювання кер. Серебряков М.В.
Відкриті міжміські змагання з авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі у приміщенні) 4 учасника І місце- командна першість гурток авіамоделювання кер. Серебряков М.В.
Обласний конкурс творчості юних журналістів «Юнтелепрес» 10 учасників Горб Катерина,Захарова Наталія, Кошкін Максим, Кривицька Наталія Кігітов Андрій Чорна Дар’я гурток «Основи видавничих технологій», кер. Козаченко С.Л. гурток «Світ фото» кер. Рахвалова І.Р. гурток « гурток «Світ фото» кер. Єщенко І.Ф.
Обласна виставка декоративно- вжиткового мистецтва «Знай і люби свій край» 3 учасники учасники гурток виготовлення сувенірів кер. Морозова М. О.
Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу з науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» (за науково-технічним та художньо-технічним профілем) 10 учасників ЄщенкоМарк, Шилін Денис Бевз Дмитро Паукова Єлизавета Лук’яненко Кирило Шорнікова Анастасія, Опанасенко Марія гурток «Космічне макетування та моделювання»кер. Береда О.С. гурток «Стендове моделювання» кер. Серебряков М.В. гурток виготовлення сувенірів кер. Морозова М. О. гурток ПТМ кер. Головко О.М. гурток ПТМ кер. Рахвалова І.Р.
Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання 4 учасники Шорнікова Анастасія ЄщенкоМарк, Шилін Денис гурток ПТМ кер. Рахвалова І.Р. гурток ПТМ кер. Береда О.С.
Обласний конкурс юних фотоаматорів «Моя Україна» 10 учасників І місце- Супрун Вероніка І місце-ЧорнаДар’я ІІ місце- Супрун Вероніка ІІІ місце-ЛюбераСофія ІІ місце- Кучма Дарина ІІ місце-ЛашнецьАнастасія І місце-Кошкін Максим І місце-СмірновМарк ІІ місце-Завгородній Артем І місце- Опанасенко Марія І місце-СавінаВікторія ІІІ місце-ШорніковаАнастасія І місце- Захарова Олександра гурток « гурток «Світ фото» кер. Єщенко І.Ф. гурток «Основи видавничих технологій», кер. Козаченко С.Л. гурток «Світ фото» кер. Рахвалова І.Р.
Міжміські змагання з авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі у приміщенні) 5 вихованців ІІ місце в класі F-I-R, ІІ місце в класі «ministick» - БевзДмитро ІІ місце в класі F-I-N(молодшішколяри) та ІІ місце в класі F-I-L – Сізих Михайло ІІ командне місце гурток авіамоделювання кер. Серебряков М.В.
Обласний відкритий етап всеукраїнського конкурсу з авіа моделювання в класах кімнатних моделей «Легкі крила - міцна броня держави» 3 учасники І місце в класі F-I-L, І місце в класі F-I-D –Клименко Владислав І місце в класі «ministick», ІІ місце в класі F-I-R – Бевз Дмитро гурток авіамоделювання кер. Серебряков М.В.
Обласний конкурс юних дизайнерів 1 учасник І- Саман Олена (старша вікова група) гурток виготовлення сувенірів кер. Морозова М.О.
Відкритий конкурс «Космічні канікули» 6 учасників учасники гурток «Основи комп’ютерної графіки та дизайну» кер. Мамонтова Н.В. гурток «Основи видавничих технологій»кер. Козаченко С.Л.
Обласна віртуальна аерокосмічна школа 4 учасники дипломи учасників гурток «Космічне макетування та моделювання»кер. Береда О.С.
Обласний бліц -конкурс юних фотоаматорів «Щаслива мить» 4 учасники І місце- Щербань Андрій ІІ місце- Бєляєва Катерина ІІ місце-Хлєбнікова Анастасія ІІ місце- Щербань Андрій ІІІ місце- Бєляєва Катерина ІІІ місце-Кігітова Андрій ІІІ місце-Хлєбнікова Анастасія гурток «Світ фото» кер. Рахвалова І.Р.
Конкурс комп. графіки «Україна космічна» Переможці-Білих Сергій, Залюбовська Катерина, Лисенко Євгенія, Козак Даніїл, АверінаАльона, Зінатуліна Юлія. гурток «Основи комп’ютерної графіки та дизайну» кер. Мамонтова Н.В.
Фотоконкурс аерокосмічної школи «Відвідування нових світів» 5 учасників І місце –Хлєбнікова Анастасія ІІ місце – Крюковська Вікторія ІІ місце -Омельчук Аліна ІІІ місце – Омельчук Аліна ІІІ місце-СпірінВасиль гурток «Світ фото» кер. Рахвалова І.Р. гурток «Основи видавничих технологій кер.Козаченко С.Л. гурток « гурток «Світ фото» кер. Єщенко І.Ф.
Відкритий фотоконкурс «Об’єктивна реальність» 4 учасника переможець- Захарова Олександра учасники гурток «Світ фото» кер. Рахвалова І.Р. гурток « гурток «Світ фото» кер. Єщенко І.Ф.
всеукраїнські та міжнародні заходи
Етап Всеукраїнських змагань з авіамодельного спорту «Осіннє небо Білої Церкви» 3 учасники ІІ місце в класі «ministick»-Бевз Дмитро гурток авіамоделювання кер. Серебряков М.В.
Етап Кубка України «Сніжинка» 2 учасника І місце в класі «ministick», ІІІ місце-F-1-D- Бевз Дмитро гурток авіамоделювання кер. Серебряков М.В.
Міжнародний конкурс творчих робіт «Кольори Всесвіту» 5 учасників ІІ місце-Джанабаєв Артем гурток «Основи видавничих технологій», кер. Козаченко С.Л.
Всеукраїнський фестиваль технічної творчості «INTERPIPE TECH FEST» 2 учасники Дипломи учасників координатор Морозова М.О. гурток авіамоделювання кер. Серебряков М.В.
Всеукраїнський конкурс ессе 2 учасника І- Морозова Поліна гурток « гурток «Світ фото» кер. Єщенко І.Ф.
Всеукраїнські змагання з авіамодельного спорту 5 учасників І командне місце (команда Дніпропетровської області), ІІІ командне місце (команда ЦНТТ), ІІІ командне місце по метальним планерам класу F-I-N (команда ЦНТТ). В особистому заліку: І місце в класах F-I-L, F-I-D,«ministick» - Клименко Владислав, ІІІ місце в класі «ministick» -Бевз Дмитро, І місце в класі F-I-R- Гонозов Микита, ІІІ місце в класі F-I-L- Сізих Михайло гурток авіамоделювання кер. Серебряков М.В.
Всеукраїнська виставка науково-технічної творчості 1 учасник гурток виготовлення сувенірів кер. Морозова М.О.
Всеукраїнська виставка «Знай і люби свій край» 1 учасник гурток виготовлення сувенірів кер. Морозова М.О.
Всеукраїнська виставка «З Україною в серці!» 1 учасник гурток виготовлення сувенірів кер. Морозова М.О.
Всеукраїнська конференція дослідних робіт школярів «Зоряний шлях» 2 учасника ІІ- Захарова Олександра учасники гурток «Космічне макетування та моделювання» кер. Береда О.С. гурток ПТМкер. Рахвалова І.Р.
XIII Національне фотобієнале «Природа 2018» 1 учасник диплом лауреата- Щербань Андрій гурток «Світ фото» кер. Рахвалова І.Р.
Чемпіонат Європи з авіамодельного спорту F-1-D 2 учасника І командне місце, ІІ місце в особистому заліку- Клименко Владислав, ІІІ місце в особистому заліку-Бевз Дмитро гурток авіамоделювання кер. Серебряков М.В.

11. Проведені семінари, інші методичні заходи на базі закладу

- всеукраїнський рівень

№з/п Назва методичного заходу Рік, місяць проведення Відповідальні Кількість учасників

- обласний рівень

№з/п Назва методичного заходу Рік, місяць проведення Відповідальні Кількість учасників

- міський рівень

№ з/п Назва методичного заходу Рік, місяць проведення Відповідальні Кількість учасників

12. Участь у семінарах, інших методичних заходах

- міжнародний рівень

№ з/п Тема Рік, місяць проведення Відповідальні Кількість учасників
1. VIIМіжнароднаконференція з медіаосвіти (сучасний простір медіа грамотності та перспективи його розвитку) Березень 2019 року МОНУкраїни, Академія української преси 1 Єщенко І.Ф.

- всеукраїнський рівень

№ з/п Тема Рік, місяць проведення Відповідальні Кількість учасників
1. Всеукраїнський семінар-практикум для голів обласних методичних об’єднань з авіа-авто-, ракето-, судномодельного напрямків, картингу, радіозв’язку Листопад 2018 року Український державний центр позашкільної освіти 1 Серебряков М.В.

- обласний рівень

№ з/п тема Рік, місяць проведення Відповідальні Кількість учасників
1. Засідання обласного методичного об’єднання керівників гуртків авіамодельного спорту Листопад 2018 року КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» 1 Серебряков М.В.
2. Обласний семінар для керівників фотогуртків та фотостудій Вересень 2018 року КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» 1 Рахвалова І.Р.
3. Обласний семінар- практикум для керівників гуртків початкового технічного моделювання Листопад 2018 року КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» 2 Рахвалова І.Р., Береда О.С.
4. Обласний семінар- практикум для керівників гуртків авіамодельного спорту Листопад 2018 року КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» 1 Серебряков М.В.
5. Обласний семінар для відповідальних за проведення конкурсу «Модель майбутнього» Листопад 2018 року КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» 1 Береда О.С.
6. Обласний семінар- практикум для керівників гуртків дизайну Грудень 2018 року КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» 1 Морозова М.О.
7. Семінар-тренінг з національно- патріотичного виховання «З Україною в серці!» Вересень 2018 року КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» 1 Морозова М.О.
8. Обласні вебінари віртуальної аерокосмічної школи Вересень- грудень 2018 року, січень- травень 2019 року КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» 4 Козаченко С.Л., Береда О.С., Рахвалова І.Р., Єщенко І.Ф.
9. Обласний вебінар з інформаційних технологій для керівників комп’ютерних гуртків Жовтень 2018 року КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» 4 Козаченко С.Л., Мамонтова Н.В., Рахвалова І.Р., Єщенко І.Ф.
10. Обласний фестиваль педагогічних ідей «DOCCU-фест» з метою презентувати роботу школи у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», який розкриває основні європейські підходи до освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини» Квітень 2019 року ЗОШ № 12 1 Морозова М.О.
11. Засідання обласної методичної ради директорів центрів науково-технічної творчості, станцій юних техніків області Лютий 2019 року КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» 1 Морозова М.О.
12. Обласний семінар Лютий 2019 року КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР 1 Мамонтова Н.В.

- міський рівень

№ з/п Тема Рік, місяць проведення Відповідальні Кількість учасників
1. Міський семінар «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти» Квітень 2019 року МПМШ № 11 1 Морозова М.О.

13. Участь у Всеукраїнських, обласних конференціях, конкурсах, фестивалях.

№ з/п Назва заходу (вказати рівень) Дата ПІБ учасника Посада Тема виступу (якщо є) Результат участі

14. Методичні розробки керівників гуртків.

№ з/п Назва Гурток Автор
1. «Сценарій виховного заходу до Всесвітнього дня авіації та космонавтики для вихованців дошкільного та молодшого шкільного віку «Ми у Всесвіті» виготовлення сувенірів Морозова М.О.
2. «Сценарій міської науково – технічної спартакіади до Дня вшанування воїнів на території інших держав» виготовлення сувенірів Морозова М.О.
3. «Конструювання автотранспортних засобів на заняттях гуртка ПТМ» ПТМ Береда О.С.
4. «Виготовлення поробок із вторинної сировини» ПТМ Рахвалова І.Р.
5. Методичний посібник «Етапи створення буктрейлера» «Світ фото» Єщенко І.Ф.
6. «Виготовлення моделі літака на гумовому амортизаторі «Яструбок» авіамодельний Серебряков М.В.
7. «Методична розробка навчальних занять технічних гуртків «Математичні казки» «Основи видавничих технологій» Козаченко С.Л.
8. Збірник заходів до Всесвітнього дня авіації та космонавтики гурток космічного моделювання та макетування Береда О.С.

15. Проведено відкриті заняття гуртків:

№ з/п Тема відкритого заняття ПІБ керівника гуртка Дата проведення
1. Підготовка власної моделі до лакокофарбових робіт Береда Олег Сергійович, керівник гуртка ПТМ, гуртка космічного макетування та моделювання 07.04.2019 року
2. Складення корпусу моделі Головко Олександр Миколайович,керівниксудно- модельного гуртка за сумісництвом 21.03.2019 року
3. Фотографування об’єкту з різнихточокзйомки Єщенко Ірина Федорівна, керівник гуртка «Світ фото» за сумісництвом 01.03.2019 року
4. Збереження документів. Відкриття. Друк.Відновлення. Козаченко Світлана Леонідівна, керівник гуртка «Основи видавничих технологій» за сумісництвом 26.03.2019 року
5. Редагування та форматування тексту Мамонтова Наталія Володимирівна, керівник гуртка «Основи комп’ютерноїграфіки та анімації» за сумісництвом 17.01.2019 року
6. Конструювання сувенірів за різдвяними мотивами Морозова Мар’янаОлександрівна, керівник гуртка виготовлення сувенірів 26.02.2019 року
7. Плетіння з лози Рахвалова Ірина Робертівна, керівник гуртка ПТМ, гуртка «Світ фото» 21.04.2019 року
8. Пробні запуски моделей. Змагання. Серебряков Михайло Вадимович, керівник авіамодельного гуртка, гурткаісторико- стендового технічного моделювання 11.02.2019 року

16. Публікації у фахових виданнях.

Назва видання Автор Назва розробки (статті) Коли надруковано
всеукраїнське видання «Позашкілля» (стаття) Рахвалова Ірина Робертівна, керівник гуртка Методична розробка «Методичні рекомендації для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми» Жовтень 2018
всеукраїнське видання «Позашкілля» (стаття) Береда Олег Сергійович, керівник гуртка Методична розробка «Розробка заняття гуртка початкового технічного моделювання «Виготовлення настільної гри «Три богатирі» Серпень 2018
всеукраїнське видання «Позашкілля» (стаття) Козаченко Світлана Леонідівна, керівник гуртка Методична розробка навчальних занять технічних гуртків «Математичні казки»

17. Курсова перепідготовка.

№ з/п ПІБ педагогічного працівника Посада, категорія, звання Тематика курсової перепідготовки Дата проходження курсів Тема курсового завдання
1. Береда О.С. Керівник гуртка, 12 розряд Курси керівників гуртків та студій закладів освіти науково – технічного напряму при КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей вихованців гуртків» Березень 2019 року «Розробка масових заходів науково-технічного спрямування для учнів молодшого шкільного віку»
2. Морозова М.О. «Керівник гуртка, 12 розряд, керівник гуртка- методист» Курси керівників гуртків та студій закладів освіти науково – технічного напряму при КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей вихованців гуртків» Грудень 2018 року «Впровадження основних засад патріотичного виховання на заняттях гуртків»
3. Морозова М.О. Директор, 15 розряд Курси директорів, заступників директорів позашкільних освітніх закладів при КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Грудень 2018 року «Становлення сучасної моделі закладу позашкільної освіти»

18.Тренінги

№ з/п ПІБ педагогічного працівника Посада, категорія, звання Тематика курсової перепідготовки Дата проходження тренінгу Тема
1. Єщенко І.Ф. Керівник гуртка, 11 розряд Курси керівників гуртків та студій закладів освіти науково – технічного напряму при КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей вихованців гуртків» Березень 2019 року «Розвиток творчого потенціалу учнів засобами нових педагогічних технологій»

19. Вебінари

№ з/п ПІБ педагогічного працівника Посада, категорія, звання Тематика курсової перепідготовки Дата проходження тренінгу Тема
1.

20.Узагальнення досвіду

№ з/п Автор Посада, категорія, звання Тема досвіду Хто вивчав Етап (вивчення, узагальнення, поширення) Форми узагальнення,поширення (обов’язково вказати)
1. Серебряков М.В. керівник гуртка, 12 розряд, «керівник гуртка- методист» «Впровадження в навчально-виховний процес проекту «Від ідеї до моделі» Методрада КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» поширення Розміщення в освітньому просторі, публікації окремих матеріалів з досвіду у фахових виданнях, методичні консультації
2. Морозова М.О. керівник гуртка, 12 розряд, «керівник гуртка- методист» «Організація громадянсько-патріотичного виховання учнів засобами технічної творчості» Методрада ЦНТТ вивчення
3. Рахвалова І.Р. керівник гуртка, 12 розряд, «Пошук і підтримка обдарованих вихованців засобами позашкільної освіти» Методрада ЦНТТ вивчення

21. Атестовано педпрацівників:

№ з/п ПІБ Посада Категорія Розряд Звання
1. Морозова М.О. директор - Відповідність займаній посаді -
2. Морозова М.О. керівник гуртка - Підтверджено 12 тарифний розряд Підтверджено раніше присвоєне звання «керівник гуртка- методист»

22. Впровадження сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання.

№ з/п Назва інновації З якого року впроваджено Короткий зміст
1 Освітній проект «Шлях, який я подолав» з 2010 року Методичні рекомендації організації роботи гуртка спортивно- технічного напряму
2 Освітній проект «Програма профільного навчання в Міському центрі науково- технічної творчості» з 2013 року Програма допрофесійної та професійної підготовки учнівської молоді
3 Освітній проект «Від ідеї до моделі» з 2010 року Програма цілеспрямованої освітньої діяльності педагога гуртка позашкільної установи
4 Освітній проект «5 сходинок до майстерності» З 2011 року Комплекс заходів щодо підвищення педагогічної майстерності освітян
5 Освітній проект «Рідне місто моє» з 2012 року Програма, спрямована на екологічне виховання учнівської молоді
6 Освітній проект «Імідж позашкільного навчального закладу як ресурс його розвитку» з 2013 року Системапоетапного створення позитивного іміджу закладу освіти

Виконавець – Морозова М.О.

Директор Міського центру

науково- технічної творчості М.О.Морозова

Кiлькiсть переглядiв: 1377

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.