Списки педагогічних працівників

Міського центру науково- технічної творчості

на 1 листопада 2021 року

Назва закладу: Міський центр науково- технічної творчості

Адреса: область Дніпропетровська, місто Марганець, вулиця О.Кошового, 4 телефон 5-25-63 У закладі на 01.10.2018 р.: груп - 23, дітей - 335

№ з/п Прізвище, ім´я, по- батькові Дата народ жен ня Стать Посада Освіта Спеціа льність за дипло мом Основ. чи суміс- ник Педаго-гічний стаж Педзвання, рік Катего рія, розряд, рік З якого часу працює в закладі, в тому числі на керівній посаді Назва гуртка Наван-таження в годинах на тиждень Курсова перепід-готовка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1Попова Мар'яна Олексан-дрівна 07.07 1976 Жін. Дирек-тор повна вища, Криворізь-кий державний педінститут, 1998, НР № 10315067 трудове навчан- ня осн. 23-04-03 15, 2014 з 1999 р., на керівній посаді з 2012 р. ДОІППО, 2013 р. № 9523 ЦІППО, 2014 р. №12СПВ
Керів-ник гуртка «керівник гуртка-методист», 2014 12, 2014 Виго-товлення сувенірів, Гончарик 6 4 ДОІППО, 2013р. № 9523
2 Рахвалова Ірина Робертівна 02.10. 1971 Жін. Керів-ник гуртка повна вища, Запорізька державна інженерна академія, 2017, С17 № 078270 облік і оподат-кування осн. 17-02-06 - 12, 2018 з 2007 р. Почат-кове технічне моделю-вання, «Світ фото», Гончарик 12 6 6 ДОІППО, 2017 р. СПК № ДН 24983906/6262
3 Серебряков Михайло Вадимович 18.03. 1961 Чол. Керів-ник гуртка повна вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації, 1984, КВ №650698 експлуатація літаль-них апаратів та двигунів осн. 33-00-26 «керівник гуртка-методист», 2015 12, 2015 з 1998 р. Авіамо-дельний, Історико-стендове технічне моделю-вання 18 6 ДАНО, 2018р. СПК№ ДН 41682253/1751
4 Береда Олег Сергійович 27.11. 1990 Чол. Керів-ник гуртка повна вища, Криворізь-кий національ-ний університет, 2013, НР № 45803260 техно-логічна освіта осн. 05-01-00 - 12, 2017 з 2013 р. Космічне моделювання та макетування, Почат-кове технічне моделю-вання, Історико-стендове технічне моделю-вання 10 12 6 ДОІППО, 2014 р. № 9242
5 Козаченко Світлана Леонідівна 04.08. 1968 Жін. Керів-ник гуртка повна вища, Криворізь-кий державний педінститут, 1990,ТВ № 950047 матема тика та фізика сум. 28-01-15 - 12, 2016 з 2016 р. Основи видавни-чих техно-логій 3 ДАНО, 2018 р., СПК № ДН 41682253/ 1745
6 Єщенко Ірина Федорівна 25.06.1976 Жін. Керів-ник гуртка повна вища, Запорізький державний університет, 1998, АР № 10588435 філолог, викла-дач рос мови і літ-ри, укр. мови і літ-ри сум. 19-10-17 - - з 2018 р. Світ фото 6 -
7 МамонтоваНаталія Володи-мирівна 22.10.1972 Жін. Керів-ник гуртка повна вища, Криворізь-кий державний педінститут, 1995, ЛП № 009887 Педаго-гіка і методи-ка початко-вого навчан-ня і образо-творчого мистец-тва сум. 23-03-23 - - з 2018 р. Основи комп’ю-терної графіки та дизайну 3 -
8 Головко Олександр Миколайо-вич 05.07.1988 Чол. Керів-ник гуртка повна вища, Криворізь-кий державний університет, 2011, НР № 41223418 Педаго-гіка і методи-ка серед-ньої освіти. Історія сум. 07-00-28 - - з 2018 р. Судномо-дельний 8 -
9 Вакансія Керів-ник гуртка Судномо-дельний 4

Всього педагогічних працівників – 7

Із них :

- з повною вищою освітою - 8

- з базовою вищою освітою – 0

- з неповною вищою освітою – 0

- з повною середньою освітою – 0

- пенсіонерів – 0

- не мають педагогічної освіти – 2

- працюють не за фахом – 0

- заочників – 0

- зовнішніх сумісників – 0

- молодих спеціалістів (до 3-х років роботи) – 0

- знаходяться в декретній відпустці - 0

- вакансії – 0

Директор ЦНТТ М.О. МорозоваПогоджено: Голова ПК ЦНТТ І.Р. Рахвалова
Кiлькiсть переглядiв: 335

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.