Додаток № 1 до протоколу загальних зборів

трудового колективу Міського центру

науково- технічної творчості

від 21 червня 2019 року №2

Шановні присутні загальних зборів колективу

Міського центру науково - технічної творчості !

Сьогодні ми зібралися, щоб на загальних зборах колективу підбити підсумки роботи колективу та адміністрації закладу за 2018-2019 н.р.


Звітування керівника закладу здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальному закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Завдання такого звітування- забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі, залучення громадськості до співпраці.

Як директор закладу позашкільної освіти, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Статутом ЦНТТ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників ЦНТТ, посадовими обов`язками директора, працівників ЦНТТ, колективноюугодою між адміністрацією та профспілковим комітетом ЦНТТ.

Мій звіт будується на таких нормативних документах: наказ Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 р. № 55, Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178.

Загальна інформація про міський Центр науково- технічної творчості

Міський Центр науково- технічної творчості належить на правах власності територіальній громаді м. Марганця, є юридичною особою. Фінансування здійснюється відділом освіти Марганецької міської ради.

Згідно рішення виконкому від 12.02.1976 р. № 23 Центр було переведено з адреси вул. 40 років Жовтня, 13 до приміщення Центру трудової підготовки учнівської молоді за адресою вул. О. Кошового, будинок 4 з метою розширення корисної площі приміщення закладу.Приміщення пристосоване під вимоги позашкільної освіти у 1976 р.

ЦНТТ розташовано в будівлі ЦТПУМ відповідно Договору позички частини будівлі, який щорічно поновлюється.ЦНТТ займає другий поверх східного крила будівлі ЦПТУМ. Площа приміщення ЦНТТ складає 417,35 м2

Будівля ЦПТУМ (відповідно й приміщення ЦНТТ) розташована на ділянці 1,0520 га згідно з Державним Актом на право постійного володіння землею від 02.06.1994 р. (рішення виконкому Марганецької міської ради від 19.05.1994 р. № 2024, реєстрація Акта № 80/76).Є технічний паспорт будівлі ЦПТУМ, свідоцтва на право власності на нерухоме майно і про державну реєстрацію.

Будівля Центру та внутрішні приміщення мають задовільний зовнішній вигляд.

Системи водопостачання та очисних споруди централізовані, під’єднані до міської мережі «Марганецьке виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства».

Опалення приміщення- централізоване, здійснюється від котелень на альтернативному паливі.

Вентиляційна система - проточно-витяжна.

Система електрозахисту заземлена та «занулена».

Система пожежного захисту включає пожежні кран, вогнегасники. Передбачені евакуаційні сходи.

Приміщення забезпечене телефонним зв’язком та підключено до мережі інтернет.

Територія Центру ззовні огороджена металевим парканом, який знаходиться у задовільному стані. Територія озеленена кущами та деревами. Стан підходів та під’їздів задовільний. Територія Центру у вечірній та нічний час освітлена.

Обладнано місце для сміття. Сміття з території Центру регулярно вивозиться за рахунок бюджетних коштів згідно договору відділу освіти.

Кадрове забезпечення

Згідно зі штатним розписом на 2018-2019 навчальний рік у Центрі працює 8 педагогічних працівників. З числа педагогічних працівників: основних - 4; сумісників - 4; адміністративно - управлінського персоналу - 1.

Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових педагогічних кадрів враховувалась фахова підготовка працівника.

Наш педагогічний колектив складається з творчих, талановитих людей, справжніх професіоналів Аналіз якісного складу, освітнього рівня, ставлення до виконання професійних обов’язків педагогічних працівників (відповідальність, небайдужість, сумлінність, творчість, любов до своєї роботи) дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу в ЦНТТ на високому рівні.

Організація освітнього процесу

Освітінй процес ЦНТТ спрямований на виконання основних положень тематичних, міських, комплексних, регіональних, державних освітніх програм:

· державної Програми «Освіта»;

· державної Програми «Україна ХХІ століття»;

· державної Програми «Творча обдарованість»;

· обласної «Програми правової освіти вихованців»;

· обласної програми «Діти Дніпропетровщини»;

· обласної програми «Обдаровані діти - надія України»;

· цільової програми дитячої та юнацької творчості «Я - ми - родина –

Україна» на 2018-2022 р. р.»;

· комплексної програми розвитку освіти в м. Марганці;

· цільової програми оздоровлення і відпочинку дітей закладів освіти.

Поступово виконуються основні положення ««Програми розвитку Центру науково - технічної творчості на 2016 - 2020 р. р.», з урахуванням сучасних проблем і конкретних можливостей Центру з реалізації основних положень тематичних, комплексних, регіональних освітніх програм.

На базі закладу успішно впроваджуються проекти:

Назва проекту Рівень Термін Результат участі
Віртуальна аерокосмічна школа обласний з 2012 року Вихованці- слухачі школи, учасники різноманітних заходів
«Інтеграція через діалог» всеукраїнський з 2015 року Залучення вихованців та учнів з родин ВПО до суспільних акцій, конкурсів, заходів

Методична робота

Міський центр науково-технічної творчості у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про мови», Конвенцією про права дитини, «Положенням про позашкільний навчальний заклад», Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Національною стратегією розвитку освіти України на 2012-2021 роки, Комплексною програмою розвитку освіти у м. Марганці та іншими нормативно-правовими документами.

Метою інструктивно-методичної роботи є науково-методичне забезпечення завдань Концепції позашкільної освіти, що реалізується через постійне удосконалення навчально-виховного процесу, задоволення освітніх потреб педагогів ЦНТТ, створення умов удосконалення фахової майстерності, особистісної самореалізації, оволодіння психолого-педагогічними знаннями і вміннями, технологіями навчання і виховання, методами аналізу власної педагогічної діяльності, засобами вирішення педагогічних задач, спрямованих на розвиток особистості вихованців.

З цією метою методистом Центру розроблений пакет методичних матеріалів, який містить діагностичні анкети, схеми аналізу та самоаналізу занять гуртків, орієнтовні теми самоосвіти, плани роботи творчих груп.

Основними завданнями методичної роботи в ЦНТТ є:

- підвищення іміджу закладу;

- пропаганда науково-технічної творчості учнівської молоді;

- забезпечення ефективної методичної роботи;

- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;

- створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;

- виявлення, вивчення й оцінка результативності педагогічного досвіду в ЦНТТ , узагальнення і поширення перспективних здобутків;

- розробка адаптованих та авторських програм.

Науково - методична проблема закладу в поточному навчальному році- «Вдосконалення системи роботи педагогічного колективу зі становлення креативної освіти вихованців засобами позашкільної освіти».

Основні завдання:

- Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду педагогів закладу;

- Активізація співпраці з дитячими і молодіжними громадськими організаціями як центрами самореалізації особистості;

- Здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової

роботи;

- Розвиток та впровадження інформаційних технологій;

- Корегування системи внутрішнього контролю;

- Впровадження інноваційних форми організації освітнього процесу;

- Здійснення заходів щодо зростання рівня самоосвітньої діяльності педагогічних працівників.

Протягом навчального року було проведено: засідання педагогічні ради – 4; засідання методичні ради – 4; засідання творчих груп – 4.

Теми педагогічних рад визначалися пріоритетними напрямками роботи. Протягом 2018-2019 н.р. розглянуті такі питання:

- вересень – Аналіз роботи за 2017-2018н.р. та завдання на 2018- 2019 н.р.

- грудень – «Формування іміджу освітнього закладу-

форма колективної співпраці.» (доповідач Морозова М.О.);

- березень – «Успішність гуртківців - якість роботи керівника гуртка» (доповідач Морозова М.О.);

- травень–«Профілактика емоційногоивигорання педагогів» (доповідач Морозова М.О.).

З метою обговорення актуальних питань організації освітнього процесу, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду в закладі працюють творчі групи – Стажувальний майданчик (керівник Серебряков М.В.) і Творча вітальня відділу декоративно-ужиткового мистецтва (керівник Морозова М.О.). Вони об’єднують педагогів за інтересами, у них створюються оптимальні умови для обміну досвідом, для творчих дискусій, виконання проектів.

Протягом року педагогічний коллектив взяв активну участь конкурсах фахової майстерності:

- обласному конкурсі новітніх педагогічних ідей і виховних технологій «Виховуємо патріотів України» ;

- обласному конкурсі на кращу методичну розробку з науково-

технічної творчості серед педагогів закладів позашкільної освіти (Морозова М.О.- диплом ДОН ІІ ступеню), Серебряков М.В. (диплом ДОН ІІ ступеню);

-Першому фестиваліпедагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини «EDU_FEST Dnipro-2019» (Козаченко С.Л.- диплом ДОН ІІ ступеню, Рахвалова І.Р.- диплом ДОН ІІІ ступеню);

- XI Міжнародному педагогічному фестивалі педагогічних інновацій;

- І етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти.

Інформативною стала участь освітян Центру в науково-методичних заходах:

- VII Міжнародна конференціяз медіаосвіти (сучасний простір медіа грамотності та перспективи його розвитку);

- Всеукраїнському семінарі - практикумі для голів обласних методичнихоб’єднань з авіа-авто-, ракето-, судномодельного напрямків,картингу, радіозв’язку;

- засіданні обласного методичного об’єднання керівників гуртків

авіамодельного спорту;

-обласному семінарі для керівників фотогуртків та фотостудій;

- обласному семінарі для керівників гуртків початкового технічного моделювання;

- обласному семінарі для керівників гуртків авіамодельного спорту;

- обласному семінарі для керівників гуртків дизайну;

- обласному семінарі для відповідальних за проведення конкурсу «Модель майбутнього»;

- семінарі-тренінзі з національно- патріотичного виховання «З Україною в серці!»;

- обласних вебінарах віртуальної аерокосмічної школи;

- обласних вебінарах з інформаційних технологій для керівників комп’ютерних гуртків;

- обласному фестивалі педагогічних ідей «DOCCU-фест» з метою презентувати роботу школи у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», який розкриває основні європейські підходи до освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини»;

- засіданні обласної методичної ради директорів центрів науково-технічної творчості, станцій юних техніків області;

- міському семінарі «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти»;

- тренінзі «Розвиток творчого потенціалу учнів засобами нових педагогічних технологій».

Протягом поточного навчального року проведено відкриті заняття гуртків:

№ з/п Тема відкритого заняття ПІБ керівника гуртка Дата проведення
1. Підготовка власної моделі до лакокофарбових робіт Береда Олег Сергійович, керівник гуртка космічного макетування та моделювання 07.04.2019 року
2. Складення корпусу моделі Головко Олександр Миколайович, керівниксудно- модельного гуртка за сумісництвом 21.03.2019 року
3. Фотографування об’єкту з різних точок зйомки Єщенко Ірина Федорівна, керівник гуртка «Світ фото» за сумісництвом 01.03.2019 року
4. Збереження документів. Відкриття. Друк. Відновлення. Козаченко Світлана Леонідівна, керівник гуртка «Основи видавничих технологій» за сумісництвом 26.03.2019 року
5. Редагування та форматування тексту Мамонтова Наталія Володимирівна, керівник гуртка «Основи комп’ютерноїграфіки та анімації» за сумісництвом 17.01.2019 року
6. Конструювання сувенірів за різдвяними мотивами Морозова Мар’янаОлександрівна, керівник гуртка виготовлення сувенірів 26.02.2019 року
7. Плетіння з лози Рахвалова Ірина Робертівна, керівник гуртка ПТМ 21.04.2019 року
8. Пробні запуски моделей. Змагання. Серебряков Михайло Вадимович, керівник авіамодельного гуртка 11.02.2019 року

Педагогічні працівники закладу створили власні методичні розробки:

№ з/п Назва Гурток Автор
1. «Сценарій виховного заходу до Всесвітнього дня авіації та космонавтики для вихованців дошкільного та молодшого шкільного віку «Ми у Всесвіті» виготовлення сувенірів Морозова М.О.
2. «Сценарій міської науково – технічної спартакіади до Дня вшанування воїнів на території інших держав» виготовлення сувенірів Морозова М.О.
3. «Конструювання автотранспортних засобів на заняттях гуртка ПТМ» ПТМ Береда О.С.
4. «Виготовлення поробок із вторинної сировини» ПТМ Рахвалова І.Р.
5. Методичний посібник «Етапи створення буктрейлера» «Світ фото» Єщенко І.Ф.
6. «Виготовлення моделі літака на гумовому амортизаторі «Яструбок» авіамодельний Серебряков М.В.
7. «Методична розробка навчальних занять технічних гуртків «Математичні казки» «Основи видавничих технологій» Козаченко С.Л.
8. Збірник заходів до Всесвітнього дня авіації та космонавтики гурток космічного моделювання та макетування Береда О.С.

Здійснюється методичний супровід педагогів, які працюють над методичною проблемою:

ПІБ Напрям роботи Проблема, тема
Береда Олег Сергійович керівник гуртка ПТМ, гуртка космічного макетування та моделювання «Впровадження аерокосмічної освіти учнівської молоді як складової креативної освіти особистості»
Головко Олександр Миколайович керівниксудно- модельного гуртка за сумісництвом «Система розвитку творчого мислення вихованців молодшого шкільного віку»
Єщенко Ірина Федорівна керівник гуртка «Світ фото» за сумісництвом «Медіаосвіта вихованців як чинник їх соціалізації в суспільстві»
Козаченко Світлана Леонідівна керівник гуртка «Основи видавничих технологій» за сумісництвом «Допрофесійне навчання в гуртках технічної творчості - етап ранньої профілізації учнівської молоді»
Мамонтова Наталія Володимирівна керівник гуртка «Основи комп’ютерноїграфіки та анімації» за сумісництвом «Вдосконалення інформаційно- комунікативної культури вихованців»
Морозова Мар’янаОлександрівна керівник гуртка виготовлення сувенірів «Організація громадянсько-патріотичного виховання учнів засобами технічної творчості»
Рахвалова Ірина Робертівна керівник гуртка ПТМ, гуртка «Світ фото» «Пошук і підтримка обдарованих вихованців засобами позашкільної освіти в умовах соціалізації особистості»
Серебряков Михайло Вадимович керівник авіамодельного гуртка, гурткаісторико- стендового технічного моделювання «Система організаційно- масової роботи закладу позашкільної освіти як важлива складова становлення виховної роботи»

Здійснено публікації методичних доробок педагогів у фахових виданнях:

Назва видання Автор Назва розробки (статті) Коли надруковано
всеукраїнське видання «Позашкілля» (стаття) Рахвалова Ірина Робертівна, керівник гуртка Методична розробка «Методичні рекомендації для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми» Жовтень 2018
всеукраїнське видання «Позашкілля» (стаття) Береда Олег Сергійович, керівник гуртка Методична розробка «Розробка заняття гуртка початкового технічного моделювання «Виготовлення настільної гри «Три богатирі» Серпень 2018
всеукраїнське видання «Позашкілля» (стаття) Козаченко Світлана Леонідівна, керівник гуртка Методична розробка навчальних занять технічних гуртків «Математичні казки» Червень 2019

Курсову перепідготовку з підвищення кваліфікації здійснили:

№ з/п ПІБ педагогічного працівника Посада, категорія, звання Тематика курсової перепідготовки Дата проходження курсів Тема курсового завдання
1. Береда О.С. Керівник гуртка, 12 розряд Курси керівників гуртків та студій закладів освіти науково – технічного напряму при КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей вихованців гуртків» Березень 2019 року «Розробка масових заходів науково-технічного спрямування для учнів молодшого шкільного віку»
2. Морозова М.О. «Керівник гуртка, 12 розряд, керівник гуртка- методист» Курси керівників гуртків та студій закладів освіти науково – технічного напряму при КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей вихованців гуртків» Грудень 2018 року «Впровадження основних засад патріотичного виховання на заняттях гуртків»
3. Морозова М.О. Директор, 15 розряд Курси директорів, заступників директорів позашкільних освітніх закладів при КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Грудень 2018 року «Становлення сучасної моделі закладу позашкільної освіти»

Згідно річного плану роботи закладу відбулося узагальнення досвіду роботи:

№ з/п Автор Посада, категорія, звання Тема досвіду Хто вивчав Етап (вивчення, узагальнення, поширення) Форми узагальнення, поширення (обов’язково вказати)
1. Серебряков М.В. керівник гуртка, 12 розряд, «керівник гуртка- методист» «Впровадження в навчально-виховний процес проекту «Від ідеї до моделі» Методрада КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» поширення Розміщення в освітньому просторі, публікації окремих матеріалів з досвіду у фахових виданнях, методичні консультації
2. Морозова М.О. керівник гуртка, 12 розряд, «керівник гуртка- методист» «Організація громадянсько-патріотичного виховання учнів засобами технічної творчості» Методрада ЦНТТ вивчення
3. Рахвалова І.Р. керівник гуртка, 12 розряд, «Пошук і підтримка обдарованих вихованців засобами позашкільної освіти» Методрада ЦНТТ вивчення

Атестацію пройшли педпрацівники:

№ з/п ПІБ Посада Категорія Розряд Звання
1. Морозова М.О. директор - Відповідність займаній посаді -
2. Морозова М.О. керівник гуртка - Підтверджено 12 тарифний розряд Підтверджено раніше присвоєне звання «керівник гуртка- методист»

Організаційно - масова та виховна робота закладу

Організація виховної роботи в 2017- 2018 н.р. була спрямована на виконаннязакону України «Про позашкільну освіту», міської цільової програми дитячої та юнацької творчості «Я - ми - родина - Україна» обласної програми «Розвитку технічної дитячої творчості учнівської молоді», «Перспективного плану виховної роботи ЦНТТ на 2012- 2017 р. р.», та «Перспективного плану виховної роботи ЦНТТ на 2018- 2022 р. р.»,річного плану роботи закладу,«Програми розвитку ЦНТТ на 2016- 2020 р.р.», основних положень плану масових заходів КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» та КПНЗ «ДЮК «Веснянка» ДОР», планів виховної роботи в колективах гуртків, тематичних, комплексних, регіональних і освітніх програм за такими пріоритетними напрямами: громадське, морально - правове, екологічне, художньо - естетичне, патріотичне, фізичне і трудове виховання.

В цілому педагогічний колектив реалізовував завдання по створенню умов для всебічного розвитку вихованців, задоволення їх потреб у самовизначенні і творчій реалізації засобами науково- технічної творчості через гурткову, тренувальну роботу, організацію масової роботи в закладі та на філіях: Гуманітарнії гімназії, МСШ № 2, Марганецькій гімназії, ЗОШ № 3, МПМШ № 11, ЗОШ № 12.

В закладі в 2018-19 н.р. відкрито роботу 6 відділів, в яких функціонують різноманітні гуртки:

- початкового технічногомоделювання;

-спортивно-технічний (авіамодельний, судномодельний);

-науково-технічний (історико-стендовемоделювання, «Світ фото»);

- декоративно-ужитковогомистецтва (виготовлення сувенірів, «Гончарик»);

- обчислювальноїтехніки і програмування (основи видавничих технологій, основи комп’ютерної графіки та дизайну);

- предметно-технічний (космічне макетування та моделювання)

Ефективно впроваджуються сучасні освітні технології, інтерактиві методи організації навчання і виховання:

№ з/п Назва інновації З якого року впроваджено Короткий зміст
1 Освітній проект «Шлях, який я подолав» з 2010 року Методичні рекомендації організації роботи гуртка спортивно- технічного напряму
2 Освітній проект «Програма профільного навчання в Міському центрі науково- технічної творчості» з 2013 року Програма допрофесійної та професійної підготовки учнівської молоді
3 Освітній проект «Від ідеї до моделі» з 2010 року Програма цілеспрямованої освітньої діяльності педагога гуртка позашкільної установи
4 Освітній проект «5 сходинок до майстерності» З 2011 року Комплекс заходів щодо підвищення педагогічної майстерності освітян
5 Освітній проект «Рідне місто моє» з 2012 року Програма, спрямована на екологічне виховання учнівської молоді
6 Освітній проект «Імідж позашкільного навчального закладу як ресурс його розвитку» з 2013 року Системапоетапного створення позитивного іміджу закладу освіти

При планування та проведенні організаційно- масової роботи використовувалися різноманітні форми заходів: конкурси, змагання, виставки, навчально-тренувальні збори, виховні та тематичні бесіди, круглі столи, участь в суспільно-громадських акціях, конференції, конкурсно-розважальні програми, навчальні екскурсії, авторські виставки, демонстраційні запуски моделей, вікторини, майстер-класи, зустрічі з цікавими людьми, творчі майстерні для пришкільних оздоровчих таборів, дні відчинених дверей на базах шкіл міста (виставки робіт, презентації гуртків) та на базі закладу для учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста.

Планування організації та реалізація плану виховної роботи Центру проводилося за співпраці педагогічногоколективу з батьківським активом. Залучення батьківської громадськості до життя гуртків та закладу підсилює освітній і виховний потенціал Центру, допомагає зміцнити матеріально-технічну базу, сприяє вирішенню господарчих завдань, дотримання санітарно-гігієнічних норм, забезпечує необхідні умови для проведення масових заходів в позашкільному закладі. Велика увага приділяється ефективному оформленню і відповідному використанню кабінетів профільних гуртків під час проведення масових заходів.Керівники гуртків відвідували батьківські збори, проводили роз’яснювальну та індивідуальну роботу серед школярів. Діти та їх батьки запрошувалися на масові заходи.

Активізується робота щодо діяльності дитячого самоврядування колективу ЦНТТ, яка покликана активно залучати вихованців до планування навчально-виховної роботи, сприяти розвитку демократичної культури, вихованню громадських патріотичних якостей культури, підтримки традицій навчального закладу.

Відділом організаційно- масовоїроботи закладу протягом навчального року було проведено міські заходи науково - технічного напряму згідно плану заходів міського марафону дитячої творчості «Я- ми- родина- Україна», в яких взяли участь не лише та вихованці закладу, а й учні ЗНЗ. Організаційно-масова робота була спрямована на розвиток особистості дитини, задоволення його пізнавальних потреб, змістовного відпочинку, стимулювання зростання технічної майстерності учнів, підвищення ролі науково-технічної творчості та її впливу на розвиток трудової активності учнів.

Приділялась увага якісній підготовці і проведенню традиційних міських масових заходів зі спортивно-технічних, науково-технічних видів творчості, а також заочних масових заходів з інформаційних технологій.

Масові заходи науково- технічного напряму, які розроблені в закладі, спрямовані на вивчення життєвого шляху та діяльності видатних вчених, конструкторів, раціоналізаторів України, формують інтерес до поглибленого вивчення рідної мови, до виховання поваги та гідності до свого народу, піднесення патріотизму

Здійснюється співробітництво колективу Центру з Українським державним центром позашкільної освіти, Дніпропетровським обласним центром науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді, КПНЗ «Дитячо- юнацький коноцентр «Веснянка», музеєм космонавтики ім. С. Корольова, Федерацією авіамодельного спорту України, Національним центром аерокосмічної освіти молодіім. О.М. Макарова Державного космічного агентства України, Державним підприємством «Марганецьке лісове господарство», Відділом культури виконкому, міським краєзнавчим музеєм,Відділом молоді виконкому, спорткомплексом «Гірник» ПАТ МГЗК, місцевими ЗМІ (телеканалами МГОК TV та МСТ, суспільно-політичними газетами «Горняцкий вестник», «ШахтарМарганця»), Міської Радою ветеранів війни і труда України, Спілкою ветеранів війни в Афганістані та іншими громадськими організаціями та інституціями.

Постійно ведеться планомірна робота педагогічними працівниками Центру щодо залучення дітей соціально - незахищених категорій до занять у творчих колективах, ведеться облік дітей з малозабезпечених сімей, з неповних сімей, дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з девіантною поведінкою, робота з якими знаходяться на постійному контролі у адміністрації закладу.

Вихованці Центру підтримали міські ініціативи: долучилися до міського фотоконкурсу з нагоди Дня міста , акції до Дня захисника України, акції під патронатом міського голови (Скринька Святого Миколая», акції для воїнів АТО, акції по збору канцтоварів для дітей облікових категорій, …………ярмарок та виставок під час міських заходів та інш.

Обдаровані вихованці закладу представили наше місто в регіональних, обласних та всеукраїнських профільних заходах дитячої технічної творчості (відкритих конкурсах, захистах науково- дослідницьких робіт, виставках, фестивалях, спортивно- технічних змаганнях, спартакіадах, турнирах). Найбільша кількість участі вихованців у масових заходах припадає на такі напрямки: інформаційні технології, спортивно-технічне та ракетно-космічне моделювання, виставки науково-технічної та декоративно-прикладної творчості, початково-технічне моделювання, дизайн.

Знаковими подіями для закладу стали: «золото» в командній першості та ІІ, ІІІ місця в особистій першості Чемпіонаті Європи з авіамодельного спорту F-1-D серед юніорів в США, перемоги у всеукраїнській конференції - конкурсі «Зоряний шлях», обласних відкритих змаганнях школярів з авіамоделювання.

Результативною стала участь юних техніків в обласному інтелектуальному конкурсі «Модель майбутнього», творчому конкурсі юних дизайнерів, фотоконкурсі «Моя Україна», конкурсі журналістики «Юнтелепрес», конкурсі з астрономії Віртуальної аерокосмічної школи, заходах ІТ - комп’ютерної графіки та анімації, комп’ютерного макетування та верстання та інш.

Прикладна технічна творчість юних моделістів відмічена чисельними нагородами в обласній виставці «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» та в конкурсі історико - стендового технічного моделювання .

Загалом понад 120 юних моделістів, винахідників та майстрів стали переможцями та призерами профільних заходів міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Рівень заходів І місце ІІ місце ІІІ місце Всього:
Міські заходи 33 - 4 37
Регіональні та обласні заходи 38 20 14 72
Всеукраїнські заходи 7 3 5 15
Міжнародні заходи 1 2 1 4
Всього : 79 25 24 128

В 2018- 2019 н.р. результативність участі творчих колективів Центру в регіональних, обласних, всеукраїнських, міжнародних масових заходах з науково – технічної творчості виглядає таким чином:

Центр координує роботу з питань забезпечення участі вихованців ЦНТТ та учнів шкіл міста в профільних заходах (на рівні області, регіону, країни), проводить методичний супровід, консультації для педагогів закладу та вчителів закладів освіти щодо подальшої участі в масових заходах.

3 вихованці стали лауреатами міського конкурсу «Обдаровані діти- надія Марганця» (номінація «Юний моделіст»- Шорнікова Анастасіяномінація «Юний журналіст»-Кігітов Андрій, номінація «Декоративно- вжиткове мистецтво»-Саман Олена).

В поточному навчальному році результативна, копітка праця керівників гуртків Береди О.С., Козаченко С.Л., Рахвалової І.Р., Серебрякова М.В., Морозової М.О., Мамонтової Н.В., Головко О.М., Єщенко І.Ф. відмічена по дяками відділу освіти та Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О. Макарова, грамотами Департаменту освіти і науки ДОДА, подяками КПНЗ «Дніпропетровський оласний центр науково- технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді»; педагогічний колектив закладу подякою Центру народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської обласної ради та Дніпропетровського обласного центру науково- технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді.

Співпраця з батьківським активом та громадскістю

З метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку вихованців педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом, особливо батьківським активом. Батьки є соціальним замовником освітніх послуг Центру, тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі.

Громадськість, батьківський актив берутьактивну участь вроботі закладу та дають високу оцінку проведенню масовихзаходів та організаційно-масової роботи Центру.

Планування організації та реалізація плану виховної роботи Центру проводилося за співпраці педагогічного колективу з батьківським активом. Залучення батьківської громадськості до життягуртків та закладу підсилює освітній і виховний потенціал Центру, допомагає зміцнити матеріально-технічну базу, сприяє вирішенню господарчих завдань, дотримання санітарно-гігієнічних норм, забезпечує необхідні умови для проведення масових заходів в позашкільному закладі.

Керівники гуртків відвідували батьківські збори в школах, проводили роз’яснювальну та індивідуальну роботу серед школярів. Діти та їх батьки запрошувалися на масові заходи.

В подальшій роботі слід активно залучати батьківський актив до проведення загальних зборів, педагогічних бесід, «круглих столів», тематичних консультацій, організації спільного дозвілля, проведення днів відкритих дверей, організації різноманітних масових заходів протягом навчального року. Існує необхідність придбання комп’ютерної техніки для реалізації інформативно- комунікативних технологій, оновлення бази методичної та пізнавальної літератури.

Батьківська громадськість організовує участь в різноманітних заходах ( ярмарки, Дні здоров`я, організація та супровід дітей під час екскурсій та заходів, підготовка приміщення закладу до нового навчального року,тощо).

І таку співпрацю ми повинні активно продовжувати.

Соціальний захист,

збереження та зміцнення здоров’я гуртківців та працівників закладу

Для забезпеченн ясоціального захисту учасників навчально - виховного процесу, організації безпечних умов навчання та роботи, в закладі здійснено наступні заходи:

-своєчасне проходження працівниками закладу щорічного

профілактичного медичного огляду;

-проводення профілактичної роботи серед працівників закладу щодо

здорового способу життя;

-поповнення медичних аптечок в навчальних кабінетах та аптечки

загального користування;

-оновлення методичної бази інструкційно-профілактичноїроботи;

-проведення низки заходів під час Тижня охорони праці;

-спрямування благодійних витрат Ради ЦНТТ на утримання закладу

у відповідному санітарно- гігієнічному стані (закупівля миючих та дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту, посипкового матеріалу, сертифікованих будівельних матеріалів);

-організація виховних заходів під час проведення Тиждня

безпеки дитини;

-організація роботи профільної зміни «Юний технік» із

використанням функції оздоровлення учнів молодшого шкільного віку;

-впровадження цілеспрямованої програми оздоровлення гуртківців (Дні

здоров’япід час канікул, масові заходи із використанням рухомих ігор тощо);

-проведення контролю за дотриманням правил техніки безпеки

-учасників освітнього процесу.

Організація управлінської діяльності

Основні перспективні напрями діяльності адміністрації Центру науково-технічної творчості в поточному навчальному році були:

- збереження та розвиток мережі закладу з метою задоволення освітньо- культурних потреб учнівської молоді;

- поліпшення співпраці з суспільними інституціями та загальноосвітніми навчальними закладами системи освіти з проблем позашкільної освіти;

- вивчення та узагальнення педагогічного досвіду педагогів закладу з організації навчально-виховного процесу;

- охоплення позашкільною освітою дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою їх соціальної адаптації;

- удосконалення системи проведення міських масових заходів,

організації масової роботи Центру; організація дозвілля вихованців, учнів, слухачів, пошук його нових форм;

- посилення співпраці з дитячими і молодіжними громадськими організаціями як центрами самореалізації особистості;

- виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого

ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;

- здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової

роботи;

- розвиток та впровадження інформаційних технологій;

- оновлення матеріально-технічної бази ЦНТТ відповідно до сучасних вимог.

До структури управлінських органів міського Центру науково-технічної творчості належать: адміністрація закладу (директор, методист, завідувач відділом, завідувач господарства);
органи громадського управління закладом ( загальні збори трудового колективу ЦНТТ (конференція), Рада міського Центру науково- технічної творчості, педагогічна рада, нарада при директорові;
органи самоврядування (профспілковий комітет, методична рада).

Конкретний педагог і весь педагогічний колектив у цілому, батьківська громада, учнівське самоврядування спільно з адміністрацією Центру вирішують питання планування, організації та координації навчально-виховного процесу.

Серед форм управлінської діяльності у нашому закладі найбільш вживаними є: адміністративні (наради, накази, розпорядження, інструктування, співбесіда) та колегіальні (ради, збори, наради, методичні об’єднання, творчі групи).

Станом на 31.05.2019 р. в 2018– 2019 н. р. в ЦНТТ проведено 9 нарад при директорові, на яких в числі інших були розглянуті питання:

- запобігання травматизму учасників навчально-виховного процесу;

- організація роботи з обдарованими дітьми;

-стан профілактичної роботи з запобігання бездоглядності та правопорушенням вихованців;

- дотримання правил внутрішнього розпорядку;

- активізація роботи з батьківської громадою

- матеріально - технічне забезпечення позашкільного навчального закладу;

- використання інноваційних підходів в навчально-виховному процесі;

- стан організації роботи з громадськими організаціями;

- робота педагогів закладу з самоосвіти;

- аналіз виконання рішень попередніх нарад та інші питання.

Протягом 2018-2019 н. р. станом на 31.05.2019 р. було видано 16 розпоряджень по Центру науково - технічної творчості, зміст яких відображав необхідність вирішення планових адміністративно - господарчих питань, організаційно – масової роботи позашкільного закладу та заходів щодо виконання розпоряджень по управлінню освіти.

В 2018-2019 н. р. станом на 31.05.2019 р. було видано 81 наказів з навчально-виховної роботи Центру, які були спрямовані на ефективну організацію освітнього процесу закладу, вирішення основних педагогічних, управлінських та адміністративно - господарчих завдань закладу.

Проведено 2 засідання загальних зборів трудового колективу ЦНТТ, на які було винесено важливі питання функціонування закладу.

Розуміючи сучасні вимоги, адміністрація закладу намагається більшість рішень приймати на основі врахування думки колективу й інтересів справи, намагається створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного педагога сприймаються позитивно, ініціатива та самостійність підтримується. Проблеми обговорюються й виробляються найбільш оптимальні варіанти рішень. Враховуючи великий досвід та високу професійність більшої частини колективу педагогів, адміністрація надає їм більше самостійності, можливості працювати на довір`ї.І всі вони здійснюють велику і необхідну роботу по впровадженню навчально-виховного процесу.

Важливе значення має ефективна взаємодія адміністративного складу та колегіальних органів управління закладом (педагогічної ради, методичної ради, Ради Центру та батьківських комітетів творчих колективів, загальних зборів, учнівського самоврядування).

Методична рада та педагогічна рада ЦНТТ протягом навчального року працювали за затвердженим планом роботи. На засіданнях були розглянуті актуальні питання розвитку закладу.

Завдяки цілеспрямованій діяльності адміністрації та органів громадського управління проводилося оцінювання якості роботи керівників гуртків та адміністрації (якісного відношення до своєї справи, дотримання етики, психологічне вивчення особистості педагогів), спільне планування та проведення масових заходів. Це дало можливість уникнути непорозумінь протягом навчального року. Розподіл педагогічного навантаження, формування управлінського резерву, стимулювання праці, доцільність розстановки кадрів для врядування закладом – завжди на порядку денному адміністрації та органів самоврядування закладу.

Плідна діяльність та педагогічна культура педагогів, систематична праця всіх ланок самоврядування та адміністративного керівництва сприяла встановленню в колективі нормального морально – психологічного клімату.

Господарча робота та матеріально- технічне забезпечення

Фінансово - господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно - правових актів.

Організація навчально- виховного процесу Центру фінансується з міського бюджету (енерго- та теплоносії, заробітна плата та видатки ).

Позабюджетне фінансування потреб навчального закладу здійснюється за рахунок діяльності Ради ЦНТТ. Згідно Статуту ЦНТТ заклад використовує позабюджетні кошти, залучені Радою ЦНТТ на зміцнення матеріально-технічної бази.

За рахунок залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання в 2018- 2019 н.р. здійснено:

- погашення послуг та послуг інтернет- зв’язку;

- придбання канцелярських та господарських товарів;

- закупівля будівельних матеріалів для поточних ремонтних робіт;

- забезпечення витратними матеріалами для організації роботи гуртків;

- проведення підписки періодичних видань;

- проведено експертизу питної води та енерговідповідності навчальних приміщень;

- заохочення переможців та призерів обласних масових заходів за результатами навчальних досягнень;

- участь вихованців у регіональних, обласних, масових заходах;

- закупівля спортивного інвентарю та сувенірної продукції тощо.

Адміністрація закладу приділяє значну увагу питанням поповнення матеріально-технічної бази, дотримання санітарно-гігієнічних норм, забезпеченню необхідних умов для проведення масових заходів в позашкільному закладі, оновленню методичної літератури (посібників, підручників, тощо).

Проведений ремонт покрівлі, здійснено ремонт меблів та реставрація дверей навчальних кабінетів, відремонтовані та налаштовані навчальні прилади та інструменти для проведення гурткових занять.

На завершення свого звіту хотілося б подякувати всім працівникам закладу, благодійними організаціям та фізичним особам- підприємцям, батьківському активу – всі ми разом приклали максимум зусиль для ефективної організації навчально- виховного процесу.

В той же час треба відзначити недоліки та невирішені проблеми, на які необхідно направити зусилля у 2019 – 2020 навчальному році:

1. Посилити роботу з батьківським активом щодо співпраці для покращення та вдосконалення матеріально - технічної бази закладу.

2. Активізувати діяльність по залученню в гуртки дітей соціально- незахищених категорій, учнів з девіантною поведінкою.

3. Впроваджувати інноваційні форми організації освітнього процесу.

4. Вдосконалювати систему роботи з патріотичного виховання гуртківців.

5. Здійснення заходів щодо зростаннярівня самоосвітньої діяльності педагогічних працівників.

4. Корегувати систему внутрішнього контролю.

5. Систематизувати матеріали вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогів та педагогічного колективу в цілому.

Кiлькiсть переглядiв: 368

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.