Додаток № 1 до протоколу загальних зборів

трудового колективу Міського центру

науково- технічної творчості

від 22 червня 2021року №2

Шановні присутні загальних зборів колективу

Міського центру науково - технічної творчості !

Сьогодні ми зібралися, щоб на загальних зборах колективу підбити підсумки роботи колективу та адміністрації закладу за 2020-2021 н.р.


Звітування керівника закладу здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальному закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Завдання такого звітування- забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі, залучення громадськості до співпраці.

Як директор закладу позашкільної освіти, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Статутом ЦНТТ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників ЦНТТ, посадовими обов`язками директора, працівників ЦНТТ, колективноюугодою між адміністрацією та профспілковим комітетом ЦНТТ.

Мій звіт будується на таких нормативних документах: наказ Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 р. № 55, Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178.

Загальна інформація про міський Центр науково- технічної творчості

Міський центр науково- технічної творчості належить на правах власності територіальній громаді м. Марганця, є юридичною особою. Фінансування здійснюється управлінням освіти Марганецької міської ради.

Згідно рішення виконкому від 12.02.1976 р. № 23 Центр було переведено з адреси вул. 40 років Жовтня, 13 до приміщення Центру трудової підготовки учнівської молоді за адресою вул. О. Кошового, будинок 4 з метою розширення корисної площі приміщення закладу.Приміщення пристосоване під вимоги позашкільної освіти у 1976 р.

ЦНТТ розташовано в будівлі МЦТПУМ відповідно Договору позички частини будівлі, який щорічно поновлюється.ЦНТТ займає другий поверх східного крила будівлі МЦПТУМ. Площа приміщення ЦНТТ складає 417,35 м2

Будівля МЦПТУМ (відповідно й приміщення ЦНТТ) розташована на ділянці 1,0520 га згідно з Державним Актом на право постійного володіння землею від 02.06.1994 р. (рішення виконкому Марганецької міської ради від 19.05.1994 р. № 2024, реєстрація Акта № 80/76).Є технічний паспорт будівлі МЦПТУМ, свідоцтва на право власності на нерухоме майно і про державну реєстрацію.

Будівля Центру та внутрішні приміщення мають задовільний зовнішній вигляд.

Системи водопостачання та очисних споруди централізовані, під’єднані до міської мережі «Марганецьке виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства».

Опалення приміщення- централізоване, здійснюється від котелень на альтернативному паливі.

Вентиляційна система - проточно-витяжна.

Система електрозахисту заземлена та «занулена».

Система пожежного захисту включає пожежні кран, вогнегасники. Передбачені евакуаційні сходи.

Приміщення забезпечене телефонним зв’язком та підключено до мережі інтернет.

Територія Центру ззовні огороджена металевим парканом, який знаходиться у задовільному стані. Територія озеленена кущами та деревами. Стан підходів та під’їздів задовільний. Територія Центру у вечірній та нічний час освітлена.

Обладнано місце для сміття. Сміття з території Центру регулярно вивозиться за рахунок бюджетних коштів згідно договору відділу освіти.

Кадрове забезпечення

Згідно зі штатним розписом на 2020-2021 навчальний рік у Центрі працює 9 педагогічних працівників. З числа педагогічних працівників: основних - 6; сумісників - 3; адміністративно - управлінського персоналу - 1.

Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових педагогічних кадрів враховувалась фахова підготовка працівника.

Наш педагогічний колектив складається з творчих, талановитих людей, справжніх професіоналів Аналіз якісного складу, освітнього рівня, ставлення до виконання професійних обов’язків педагогічних працівників (відповідальність, небайдужість, сумлінність, творчість, любов до своєї роботи) дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу в ЦНТТ на високому рівні.

Організація освітнього процесу

Освітінй процес ЦНТТ спрямований на виконання основних положень тематичних, міських, комплексних, регіональних, державних освітніх програм:

· державної Програми «Освіта»;

· державної Програми «Україна ХХІ століття»;

· державної Програми «Творча обдарованість»;

· обласної «Програми правової освіти вихованців»;

· обласної програми «Діти Дніпропетровщини»;

· обласної програми «Обдаровані діти - надія України»;

· цільової програми дитячої та юнацької творчості «Я - ми - родина –

Україна» на 2018-2022 р. р.»;

· комплексної програми розвитку освіти в м. Марганці;

· цільової програми оздоровлення і відпочинку дітей закладів освіти.

Поступово виконуються основні положення ««Програми розвитку Центру науково - технічної творчості на 2016 - 2020 р. р.», з урахуванням сучасних проблем і конкретних можливостей Центру з реалізації основних положень тематичних, комплексних, регіональних освітніх програм.

На базі закладу успішно впроваджуються проекти:

Назва проекту Рівень Термін Результат участі
Віртуальна аерокосмічна школа обласний з 2012 року Вихованці- слухачі школи, учасники різноманітних заходів
«Інтеграція через діалог» всеукраїнський з 2015 року Залучення вихованців та учнів з родин ВПО до суспільних акцій, конкурсів, заходів

Методична робота

Міський центр науково-технічної творчості у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про мови», Конвенцією про права дитини, «Положенням про позашкільний навчальний заклад», Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Національною стратегією розвитку освіти України на 2012-2021 роки, Комплексною програмою розвитку освіти у м. Марганці та іншими нормативно-правовими документами.

Метою інструктивно-методичної роботи є науково-методичне забезпечення завдань Концепції позашкільної освіти, що реалізується через постійне удосконалення навчально-виховного процесу, задоволення освітніх потреб педагогів ЦНТТ, створення умов удосконалення фахової майстерності, особистісної самореалізації, оволодіння психолого-педагогічними знаннями і вміннями, технологіями навчання і виховання, методами аналізу власної педагогічної діяльності, засобами вирішення педагогічних задач, спрямованих на розвиток особистості вихованців.

З цією метою методистом Центру розроблений пакет методичних матеріалів, який містить діагностичні анкети, схеми аналізу та самоаналізу занять гуртків, орієнтовні теми самоосвіти.

Основними завданнями методичної роботи в ЦНТТ є:

- підвищення іміджу закладу;

- пропаганда науково-технічної творчості учнівської молоді;

- забезпечення ефективної методичної роботи;

- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;

- створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;

- виявлення, вивчення й оцінка результативності педагогічного досвіду в ЦНТТ , узагальнення і поширення перспективних здобутків;

- розробка адаптованих та авторських програм.

Науково - методична проблема закладу в поточному навчальному році- «Вдосконалення системи роботи педагогічного колективу зі становлення креативної освіти вихованців засобами позашкільної освіти».

Основні завдання:

- Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду педагогів закладу;

- Активізація співпраці з дитячими і молодіжними громадськими організаціями як центрами самореалізації особистості;

- Здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової

роботи;

- Розвиток та впровадження інформаційних технологій;

- Корегування системи внутрішнього контролю;

- Впровадження інноваційних форми організації освітнього процесу;

- Здійснення заходів щодо зростання рівня самоосвітньої діяльності педагогічних працівників.

Протягом навчального року було проведено: засідання педагогічні ради – 4; засідання методичні ради – 4; засідання творчих груп – 4.

Теми педагогічних рад визначалися пріоритетними напрямками роботи. Протягом 2020-2021 н.р. розглянуті такі питання:

- серпень—«Про підсумки діяльності закладу у 2020-2021 н.р. та завдання на 2021-2022 н.р. (доповідач Рахвалова І.Р.).;

- грудень – "Педагогічне управління творчістю гуртківців" (доповідач Рахвалова І.Р.);

- березень – «Впровадження методичних інновацій в практику роботи керівника гуртка» (дистанційно - доповідач Рахвалова І.Р.);

- травень – «Самоаналіз професійної діяльності педагога закладу позашкільної освіти» (доповідач Рахвалова І.Р.).

Інформативною стала участь освітян в методичних заходах:

№ з/п Назва конкурсу Дата Назва тематичного конкурсу Тема конкурсної роботи Результат участі
1. Обласний конкурс на кращу методичну розробку з науково - технічної творчості серед педагогів закладів позашкільної освіти Лютий 2020 року Автор Рахвалова І.Р. Методичні рекомендації для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти з питань безпеки життєдіяльності ІІІ місце
Автор Козаченко С.Л. Методична розробка занять гуртка «Математична мозаїка» Учасник
2. Фестиваль педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини «EDU_FEST Dnipro-2020» Березень 2020 року Конкурс педагогічних інновацій (Інновації у сфері позашкільної освіти) Автор Рахвалова І.Р. Методичні рекомендації для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Здоров’я і безпека в позашкільній освіті» ІІ місце

- міжнародний рівень

№ з/п Назва конкурсу Дата Назва тематичного конкурсу Тема конкурсної роботи Результат участі
1. Конкурс проєктів Міжнародної асоціації позашкільної освіти “E-Learning in After-School Education” Травень 2020 року Дистанційне навчання в позашкільній освіті Автор Серебряков М.В. Майстер-клас з моделювання літака Участь
Автор Береда О.С. Майстер-клас настінний годинник «Поклик природи» Участь
Автор Кириленко О.В. Майстер- класи гуртка «Гончарик» Участь


Методичні розробки керівників гуртків:

№ з/п Назва Гурток Автор
1 «Історія фотографії, як бажання зупинити мить» «Світ фото» Рахвалова І.Р.
2 «Літаюча ракета» ПТМ Береда О.С.
3 Настінний годинник «Поклик природи» Космічне макетування та моделювання Береда О.С.
4 «Виготовлення літальної тарілки» ПТМ Рахвалова І.Р.
5 Листівка «Сонечко» ПТМ Береда О.С.
6 Майстер-клас з виготовлення літака авіамодельний Серебряков М.В.
7 «Методична розробка навчальних занять технічних гуртків «Математична мозаїка» «Основи видавничих технологій» Козаченко С.Л.
8 Майстер-клас з гончарного мистецтва «Хатинка» «Гончарик» Кириленко О.В.
9 Майстер-клас з гончарного мистецтва «Миша» «Гончарик» Кириленко О.В.
10 Майстер-клас з гончарного мистецтва «Зозулиця» «Гончарик» Кириленко О.В.
11 Майстер-клас з гончарного мистецтва «Писанка» «Гончарик» Кириленко О.В.
12 Майстер-клас з гончарного мистецтва «Чашка» «Гончарик» Кириленко О.В.

Проведено відкриті заняття гуртків:

№ з/п Тема відкритого заняття ПІБ керівника гуртка Дата проведення
1. Вивчення і розробка режиму дня і дієти для майбутнього космонавта Береда Олег Сергійович, керівник гуртка ПТМ, гуртка космічного макетування та моделювання 26.01.2020
2. Збирання та фарбування моделі Кириленко Олег Владиславович, керівник судно- модельного гуртка 31.10.2019
3. Використання Photoshop Єщенко Ірина Федорівна, керівник гуртка «Світ фото» за сумісництвом 21.01.2020
4. Робота з параметрами зображень Козаченко Світлана Леонідівна, керівник гуртка «Основи видавничих технологій» за сумісництвом 28.02.2020
5. Команди корекції кольору Мамонтова Наталія Володимирівна, керівник гуртка «Основи комп’ютерноїграфіки та анімації» за сумісництвом 20.11.20219
6. Виготовлення листівки «Ромашка» Парфьонова Наталя Михайлівна, керівник гуртка виготовлення сувенірів 26.02.2020
7. Виготовлення пізнавальної гри Рахвалова Ірина Робертівна, керівник гуртка ПТМ, гуртка «Світ фото» 21.10.2019
8. Особливості механізму ГЗК (гвинта змінюваного кроку) з композитних матеріалів Серебряков Михайло Вадимович, керівник авіамодельного гуртка, гурткаісторико- стендового технічного моделювання 29.12.2019

Публікації у фахових виданнях.

Назва видання Автор Назва розробки (статті) Коли надруковано
всеукраїнське видання «Позашкілля» (стаття) Рахвалова Ірина Робертівна, керівник гуртка Заняття для молодших школярів «Юні мореплавці» Грудень 2019

Курсова перепідготовка.

№ з/п ПІБ педагогічного працівника Посада, категорія, звання Тематика курсової перепідготовки Дата проходження тренінгу Тема
1 Рахвалова І.Р. Керівник гуртка, 12 розряд На урок 15.04.2020 «STEAM-та арт-інструменти для підтримки психічного та фізичного здоров’я під час карантину»
2 Рахвалова І.Р. Керівник гуртка, 12 розряд На урок 21.04.2020 «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять»
3 Єщенко І.Ф. Керівник гуртка, 11 розряд Genezum 13.05.2020 «Практика роботи сучасного вчителя: інноваційні розробки та традиційні методики»

Узагальнення досвіду

№ з/п Автор Посада, категорія, звання Тема досвіду Хто вивчав Етап (вивчення, узагальнення, поширення) Форми узагальнення, поширення (обов’язково вказати)
1. Серебряков М.В. керівник гуртка, 12 розряд, «керівник гуртка- методист» «Впровадження в навчально-виховний процес проекту «Від ідеї до моделі» Методрада КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» поширення Розміщення в освітньому просторі, публікації окремих матеріалів з досвіду у фахових виданнях, методичні консультації
2. Рахвалова І.Р. керівник гуртка, 12 розряд, «Пошук і підтримка обдарованих вихованців засобами позашкільної освіти» Методрада ЦНТТ вивчення

Атестовано педпрацівників:

№ з/п ПІБ Посада Категорія Розряд Звання
1. Серебряков М.В. керівник гуртка - Підтверджено 12 тарифний розряд Підтверджено раніше присвоєне звання «керівник гуртка- методист»

Участь у семінарах, інших методичних заходах

- міжнародний рівень

№ з/п Тема Рік, місяць проведення Відповідальні Кількість учасників
1. Міжнародна конференція «Позашкільна освіта: вчора, сьогодні, завтра до 20 річчя Закону України «Про позашкільну освіту» 2020, червень Міжнародна асоціація позашкільної освіти 1 Рахвалова І.Р.

- всеукраїнський рівень

№ з/п Тема Рік, місяць проведення Відповідальні Кількість учасників
1. Всеукраїнський семінар-практикум для голів обласних методичних об’єднань з авіа-авто-, ракето-, судномодельного напрямків,картингу, радіозв’язку 2019, листопад Український державний центр позашкільної освіти 1 Серебряков М.В.
2 Всеукраїнський методологічний семінар з позашкільної освіти on-line відкрита лекція «Дистанційна робота закладів позашкільної освіти» 2020, травень Міжнародна асоціація позашкільної освіти. Інститут модернізації змісту освіти. Інженерно-педагогічний факультет. Кафедра позашкільної освіти. 1 Рахвалова І.Р.

- обласний рівень

№ з/п тема Рік, місяць проведення Відповідальні Кількість учасників
1. Засідання обласного методичного об’єднання керівників гуртків авіамодельного спорту 2019, листопад КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» 1 Серебряков М.В.
2. Обласний семінар- практикум для керівників гуртків початкового технічного моделювання 2019, листопад КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» 1 Береда О.С.
3. Обласний семінар- практикум для керівників гуртків авіамодельного спорту 2019, листопад КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» 1 Серебряков М.В.
4. Обласні вебінари віртуальної аерокосмічної школи 2019, вересень, грудень 2020, лютий КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» 3 Козаченко С.Л., Береда О.С., Рахвалова І.Р.
5. Обласний вебінар з інформаційних технологій для керівників комп’ютерних гуртків 2019, жовтень КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» 4 Козаченко С.Л., Мамонтова Н.В., Рахвалова І.Р., Єщенко І.Ф.
6. Засідання обласної методичної ради директорів центрів науково-технічної творчості, станцій юних техніків області 2020, лютий КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» 1 Рахвалова І.Р.

Організація виховної роботи в 2019- 2020 н. р. була спрямована на виконання закону України «Про позашкільну освіту», міської цільової програми дитячої та юнацької творчості «Я - ми - родина - Україна» обласної програми «Розвитку технічної дитячої творчості учнівської молоді», «Перспективного плану виховної роботи ЦНТТ на 2018- 2022 р. р.», річного плану роботи закладу, «Програми розвитку ЦНТТ на 2016- 2020 р. р.», основних положень плану масових заходів КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ» та КПНЗ «ДЮК «Веснянка» ДОР», планів виховної роботи в колективах гуртків, тематичних, комплексних, регіональних і освітніх програм за такими пріоритетними напрямами: громадське, морально - правове, екологічне, художньо - естетичне, патріотичне, фізичне і трудове виховання.

При планування та проведенні організаційно - масової роботи використовувалися різноманітні форми заходів: конкурси, змагання, виставки, навчально-тренувальні збори, виховні та тематичні бесіди, круглі столи, участь в суспільно - громадських акціях, конференції, конкурсно-розважальні програми, навчальні екскурсії, авторські виставки, демонстраційні запуски моделей, вікторини, майстер-класи, зустрічі з цікавими людьми, творчі майстерні для пришкільних оздоровчих таборів, дні відчинених дверей на базах шкіл міста (виставки робіт, презентації гуртків) та на базі закладу для учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста.

Планування організації та реалізація плану виховної роботи Центру проводилося за співпраці педагогічного колективу з батьківським активом. Залучення батьківської громадськості до життя гуртків та закладу підсилює освітній і виховний потенціал Центру, допомагає зміцнити матеріально-технічну базу, сприяє вирішенню господарчих завдань, дотримання санітарно-гігієнічних норм, забезпечує необхідні умови для проведення масових заходів в закладі.

Велика увага приділяється ефективному оформленню і відповідному використанню кабінетів профільних гуртків під час проведення масових заходів. Керівники гуртків відвідували батьківські збори в школах, проводили роз’яснювальну та індивідуальну роботу серед школярів. Діти та їх батьки запрошувалися на масові заходи.

Активізується робота щодо діяльності дитячого самоврядування колективу ЦНТТ, яка покликана активно залучати вихованців до планування навчально-виховної роботи, сприяти розвитку демократичної культури, вихованню громадських патріотичних якостей культури, підтримки традицій навчального закладу.

Впроваджуються сучасні освітні технології, інтерактивні методи організації навчання і виховання:

№ з/п Назва інновації З якого року впроваджено Короткий зміст
1 Освітній проект «Шлях, який я подолав» з 2010 року Методичні рекомендації організації роботи гуртка спортивно- технічного напряму
2 Освітній проект «Програма профільного навчання в Міському центрі науково- технічної творчості» з 2013 року Програма допрофесійної та професійної підготовки учнівської молоді
3 Освітній проект «Від ідеї до моделі» з 2010 року Програма цілеспрямованої освітньої діяльності педагога гуртка позашкільної установи
4 Освітній проект «5 сходинок до майстерності» З 2011 року Комплекс заходів щодо підвищення педагогічної майстерності освітян
5 Освітній проект «Рідне місто моє» з 2012 року Програма, спрямована на екологічне виховання учнівської молоді
6 Освітній проект «Імідж позашкільного навчального закладу як ресурс його розвитку» з 2013 року Система поетапного створення позитивного іміджу закладу освіти


У закладі організовано методичний супровід роботи з обдарованими вихованцями. Колектив закладу ставить за мету виявити і допомогти кожному вихованцю розвинути інтелектуальні та творчі здібності, природні задатки, створити сприятливі умови для розвитку здібностей, підвищити соціальний статус обдарованої дитини.

Протягом навчального року було проведено міські заходи науково - технічного напряму згідно плану заходів міського марафону дитячої творчості «Я- ми- родина - Україна», в яких взяли участь не лише та вихованці закладу, а й учні закладів освіти міста.

Організаційно - масова роботабула спрямована на розвиток особистості дитини, задоволення його пізнавальних потреб, змістовного

відпочинку, стимулювання зростання технічної майстерності учнів, підвищення ролі науково - технічної творчості та її впливу на розвиток трудової активності учнів.

Приділялась увага якісній підготовці і проведенню традиційних міських масових заходів зі спортивно - технічних, науково - технічних видів творчості, а також заочних масових заходів з інформаційних технологій.

Масові заходи науково - технічного напряму спрямовані на вивчення життєвого шляху видатних вчених, конструкторів, раціоналізаторів України, формують інтерес до поглибленого вивчення рідної мови, до виховання поваги та гідності до свого народу, піднесення патріотизму.

Здійснюється співробітництво колективу Центру з громадським організаціями та інституціями Українським державним центром позашкільної освіти, Дніпропетровським обласним центром науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді, ДОДЮК «Дитячо- юнацький кіноцентр «Веснянка» ДОР», музеєм космонавтики ім. С. Корольова, Федерацією авіамодельного спорту України, Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова, Державним підприємством «Марганецьке лісове господарство», Відділом культури та Відділом молоді виконкому, міським краєзнавчим музеєм, спорткомплексом «Гірник» ПАТ МГЗК, місцевими ЗМІ (телеканалами МГОК TV та МСТ, суспільно-політичними газетами «Горняцкий вестник», «Шахтар Марганця»), Міською Радою ветеранів війни і труда України, Спілкою ветеранів війни в Афганістані та іншими.

Постійно ведеться робота педагогічними працівниками Центру щодо залучення дітей соціально - незахищених категорій до занять у творчих колективах, ведеться облік дітей з малозабезпечених сімей,

з неповних сімей, дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з девіантною поведінкою, робота з якими знаходяться на постійному контролі у адміністрації закладу.

Вихованці Центру підтримали міські ініціативи: долучилися

міського фотоконкурсу з нагоди Дня міста, акції до Дня захисника України,

акції під патронатом міського голови (Скринька Святого Миколая), ярмарок під час міських заходів та інш.

Обдаровані вихованці закладу представили наше місто в регіональних, обласних та всеукраїнських профільних заходах дитячої технічної творчості (відкритих конкурсах, захистах науково- дослідницьких робіт, виставках, фестивалях, спортивно- технічних змаганнях, спартакіадах, турнирах). Найбільша кількість участі вихованців у масових заходах припадає на такі напрямки: інформаційні технології, спортивно - технічне та ракето - космічне, початково - технічне моделювання, дизайн.

Прикладна творчість вихованців відмічена чисельними нагородами в обласних творчих заходах: виставці «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!», конкурсі історико - стендового технічного моделювання, виставках декоративно- вжиткового мистецтва «Знай і люби свій рідний край» та « З Україною в серці!».

Нажаль не всі заплановані заходи в навчальному році пройшли в повному обсязі. У ІІ семестрі 2019-2020 навчального року з 12 березня 2020 року на час запровадження карантину в закладі був призупинений освітній процес.

За умови карантину були скасовані всі змагання, виставки, конкурси міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Результативність участі творчих колективів Центру в профільних заходах в 2019-2020 н.р. виглядає таким чином:

Рівень заходів І місце ІІ місце ІІІ місце Всього
Міські заходи 7 6 4 17
Регіональні та обласні заходи 11 3 2 9
Всеукраїнські заходи - - - -
Міжнародні заходи - - - -
Всього : 18 9 6 26

Співпраця з батьківським активом та громадськістю

З метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку вихованців педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським активом, який є соціальним замовником освітніх послуг активним учасником освітнього процесу.

Громадськість, батьківський актив беруть активну участь в роботі закладу та дають високу оцінку проведенню масових заходів та організаційно-масової роботи Центру.

Планування організації та реалізація плану виховної роботи Центру проводилося за співпраці педагогічного колективу з батьківським активом. Залучення батьківської громадськості до життя гуртків та закладу підсилює освітній і виховний потенціал Центру, допомагає зміцнити матеріально-технічну базу, сприяє вирішенню господарчих завдань, дотримання санітарно-гігієнічних норм, забезпечує необхідні умови для проведення масових заходів в позашкільному закладі.

Керівники гуртків відвідували батьківські збори в школах, проводили роз’яснювальну та індивідуальну роботу серед школярів. Діти та їх батьки запрошувалися на масові заходи.

В подальшій роботі слід активно залучати батьківський актив до проведення загальних зборів, педагогічних бесід, «круглих столів», тематичних консультацій, організації спільного дозвілля, проведення днів відкритих дверей, організації різноманітних масових заходів протягом навчального року. Існує необхідність придбання комп’ютерної техніки для реалізації інформативно-комунікативних технологій, оновлення бази методичної та пізнавальної літератури.

Батьківська громадськість організовує участь в різноманітних заходах (ярмарки, Дні здоров`я, організація та супровід дітей під час екскурсій та заходів, підготовка приміщення закладу до нового навчального року,тощо).

Соціальний захист,

збереження та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу закладу

Для забезпечення соціального захисту учасників навчально - виховного процесу, організації безпечних умов навчання та роботи, в закладі здійснено наступні заходи:

· своєчасне проходження працівниками закладу щорічного

профілактичного медичного огляду;

· проведення профілактичної роботи серед працівників закладу щодо

здорового способу життя;

· поповнення медичних аптечок в навчальних кабінетах та аптечки

загального користування;

· оновлення методичної бази інструкційно - профілактичної роботи ;

· проведення низки заходів під час Тижня охорони праці;

§ впровадження цілеспрямована програма оздоровлення гуртківців (Дні

здоров’я під час канікул, масові заходи із використанням рухомих ігор тощо);

§ організація виховних заходів під час проведення Тижня

безпеки дитини;

§ організація роботи профільної зміни «Юний технік» із використанням

функції оздоровлення учнів молодшого шкільного віку;

§ спрямування благодійних витрат Ради ЦНТТ на утримання закладу у

відповідному санітарно- гігієнічному стані (закупівля миючих та дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту, посипкового матеріалу, сертифікованих будівельних матеріалів);

§ проведення контролю за дотриманням правил техніки безпеки

учасників освітнього процесу.

Організація управлінської діяльності

Основні перспективні напрями діяльності адміністрація Центру науково - технічної творчості в поточному навчальному році були:

- збереження та розвиток мережі закладу з метою задоволення освітньо - культурних потреб учнівської молоді;

- поліпшення співпраці з суспільними інституціями та загальноосвітніми навчальними закладами системи освіти з проблем позашкільної освіти;

- вивчення та узагальнення педагогічного досвіду педагогів закладу з організації освітнього процесу;

- охоплення позашкільною освітою дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою їх соціальної адаптації;

- удосконалення системи проведення міських масових заходів,

організації масової роботи Центру; організація дозвілля вихованців, учнів, слухачів, пошук його нових форм;

- посилення співпраці з дитячими і молодіжними громадськими організаціями як центрами самореалізації особистості;

- виховання в учасників овітнього процесу свідомого

ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;

- здійснення інформаційно - методичної та організаційно - масової

роботи;

- розвиток та впровадження інформаційних технологій;

- оновлення матеріально - технічної бази ЦНТТ відповідно до сучасних вимог.

До структури управлінських органів міського Центру науково-технічної творчості належать: адміністрація закладу (директор, завгосп);


органи громадського управління закладом ( загальні збори трудового колективу ЦНТТ (конференція), Рада міського Центру науково - технічної творчості, педагогічна рада, нарада при директорові;
органи самоврядування (профспілковий комітет, методична рада).

Конкретний педагог і весь педагогічний колектив у цілому, батьківська громада, учнівське самоврядування спільно з адміністрацією Центру вирішують питання планування, організації та координації навчально-виховного процесу.

Серед форм управлінської діяльності у нашому закладі найбільш вживаними є: адміністративні (наради, накази, розпорядження, інструктування, співбесіда) та колегіальні (ради, збори, наради, методичні об’єднання, творчі групи).

Протягом 2019 – 2020 н. р. в ЦНТТ проведено 10 нарад при директорові, на яких в числі інших були розглянуті питання:

- запобігання травматизму учасників освітнього процесу;

- організація роботи з обдарованими дітьми;

- стан профілактичної роботи з запобігання бездоглядності та правопорушенням вихованців;

- дотримання правил внутрішнього розпорядку;

- активізація роботи з батьківської громадою

- матеріально - технічне забезпечення закладу позашкільної освіти;

- використання інноваційних підходів в освітньому процесі;

- стан організації роботи з громадськими організаціями;

- робота педагогів закладу з самоосвіти;

- аналіз виконання рішень попередніх нарад та інші питання.

Протягом 2019-2020 н. р. станом на 31.05.2020 р. було видано 24 розпорядження по Центру науково - технічної творчості, зміст яких відображав необхідність вирішення планових адміністративно - господарчих питань, організаційно – масової роботи закладу та заходів щодо виконання розпоряджень органів управління освітою.

В 2019-2020 н. р. станом на 31.05.2020 р. було видано 89 наказів з навчально-виховної роботи Центру, які були спрямовані на ефективну організацію освітнього процесу закладу, вирішення основних педагогічних, управлінських та адміністративно - господарчих завдань закладу.

Протягом року проводилися методичні оперативки, на яких розглядалися питання організації методичної роботи, самоосвіти педагогів, проблемні питання з організації освітньої роботи, тощо.

Проведено 2 засідання загальних зборів трудового колективу ЦНТТ, на які було винесено важливі питання функціонування закладу.

Розуміючи сучасні вимоги, адміністрація закладу намагається більшість рішень приймати на основі врахування думки колективу й інтересів справи, намагається створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного педагога сприймаються позитивно, ініціатива та самостійність підтримується. Проблеми обговорюються й виробляються найбільш оптимальні варіанти рішень.

Враховуючи великий досвід та високу професійність більшої частини колективу педагогів, адміністрація надає їм більше самостійності, можливості працювати на довірі. І всі вони здійснюють велику і необхідну роботу по впровадженню освітнього процесу.

Важливе значення має ефективна взаємодія адміністративного складу та колегіальних органів управління закладом (педагогічної ради, методичної ради, Ради Центру та батьківських комітетів творчих колективів, загальних зборів, учнівського самоврядування).

Завдяки цілеспрямованій діяльності адміністрації та органів громадського управління проводилося оцінювання якості роботи керівників гуртків та адміністрації (якісного відношення до своєї справи, дотримання етики, психологічне вивчення особистості педагогів), спільне планування та проведення масових заходів. Це дало можливість уникнути непорозумінь протягом навчального року. Розподіл педагогічного навантаження, формування управлінського резерву, стимулювання праці, доцільність розстановки кадрів для врядування закладом – завжди на порядку денному адміністрації та органів самоврядування закладу.

Плідна діяльність та педагогічна культура педагогів, систематична праця всіх ланок самоврядування та адміністративного керівництва сприяла встановленню в колективі нормального морально – психологічного клімату.

Всі колективні форми методичної та навчально-виховної роботи у закладі використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення проблем, обговорення актуальних питань організації освітнього процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і поширення педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

Інформаційно - технічне забезпечення роботи закладу

З метою інформування громадськості про діяльність ЦНТТ з питань розвитку науково- технічної творчості протягом навчального року успішно функціонував сайт закладу http://cntt-marganets.edukit.dp.ua. На сторінках сайту Центру і на власній сторінці соціальної мережі «Facebook» https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-107324157418592

своєчасно розміщувалась достовірна інформація про організацію освітнього процесу, організаційно - масову, суспільну та громадську діяльність закладу. Всі бажаючі відвідувачі інтернет - середовища закладу мали можливість побачити його розташування, здійснити віртуальне ознайомлення з гуртками, дізнатися про новини та проблеми Центру.

Робота закладу протягом року висвітлювалася на шпальтах місцевої газети «Шахтар Марганця». Репортажі про Центр транслювалися в програмі «Суботні новини» телерадіокомпанії «Марганецька студія телебачення», програмі «Ранок у Марганці», розміщено на сторінці ТРК « МСТ» у соціальній мережі «Facebook» https://www.facebook.com/ТРК-МСТ-558186190901616

Господарча робота та матеріально - технічне забезпечення

Фінансово - господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно - правових актів.

Фінансово- господарська діяльність Центру здійснюється на основі кошторису доходів та видатків на поточний рік, що затверджується та видається у встановленому порядку відділом освіти.

Бухгалтерський облік Центру здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Марганецької міської ради.

Діловодство та бухгалтерський облік ведеться згідно із законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, постановами Кабінету міністрів України, інструкціями щодо ведення бухгалтерського обліку.

Використання бюджетних коштів здійснюється на підставі штатного розпису та тарифікації педпрацівників. Адміністрацією закладу ведеться облік відпрацьованого часу працівниками Центру.

Згідно річного плану роботи закладу відповідальними особами здійснюються заходи щодо фінансово-господарської діяльності.

В наявності в Центрі договори з особами, відповідальними за збереження товарно - матеріальних цінностей. Нормативність оформлення договорів дотримується. Наказами по закладу призначені відповідальні за збереження матеріальних цінностей за місцем їх знаходження.

Своєчасно проводяться інструктажі з матеріально-відповідальними особами з питань обліку та збереження матеріальних цінностей, ведеться контроль за збереження фондів закладу.

Ведеться документація фінансово - господарської діяльності: технічний паспорт закладу, інвентарні списки основних засобів, книга складського обліку матеріалів, відомості оперативного обліку малоцінних та швидкозношуваних матеріалів, акти ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності, книги видачі ЗІЗ, інвентарю та з асобів захисту, книги обліку використання води та електроенергії. Організація освітнього процесу Центру фінансується з міського бюджету (енерго- та теплоносії, заробітна плата та видатки ).

Позабюджетне фінансування потреб навчального закладу здійснюється за рахунок діяльності Ради ЦНТТ. Згідно Статуту ЦНТТ заклад використовує позабюджетні кошти, залучені Радою ЦНТТ на зміцнення матеріально - технічної бази. За рахунок залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання в 2019- 2020 н.р. здійснено:

- погашення послуг та послуг інтернет- зв’язку;

- придбання канцелярських та господарських товарів;

- закупівля будівельних матеріалів для поточних ремонтних робіт;

- проведення підписки періодичних видань;

- проведення експертизи питної води та енерговідповідності закладу;

- заохочення переможців та призерів обласних масових заходів за результатами навчальних досягнень;

- участь вихованців у регіональних, обласних, масових заходах;

- закупівля спортивного інвентарю та сувенірної продукції тощо.

Адміністрація закладу приділяє значну увагу питанням поповнення матеріально-технічної бази, дотримання санітарно-гігієнічних норм, забезпеченню необхідних умов для проведення масових заходів в закладі, оновленню методичної літератури. Проведено поточний косметичний ремонт навчальних кабінетів, здійснено ремонт меблів та реставрація дверей, відремонтовані навчальні прилади та інструменти для проведення занять.

В той же час треба відзначити недоліки та невирішені проблеми, на які необхідно направити зусилля у 2020 – 2021 навчальному році:

1. Посилити роботу з батьківським активом щодо співпраці для покращення та вдосконалення матеріально - технічної бази закладу.

2. Брати участь в проектних та грантових програмах з підтримки позашкільної освіти.

3. Активізувати діяльність по залученню в гуртки дітей соціально- незахищених категорій.

4. Залучати в гуртки дітей з особливими освітніми потребами.

5. Здійснювати інформаційно-організаційну , просвітницьку діяльність.

6. Створювати умови розвитку педагогічної майстерності, творчої

ініціативи педагогічних працівників, удосконаленню форм і методів підвищення їхньої кваліфікації через різні форми роботи.

7. Вдосконалювати систему роботи з патріотичного виховання гуртківців.

8. Систематизувати матеріали вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогів та педагогічного колективу в цілому.

Директор ЦНТТ І.Р. РАХВАЛОВА

Кiлькiсть переглядiв: 1054

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.